32 C
Bien Hoa, VN
Thứ Năm, 30-11-2023

Ơn lôi cuốn đến Bí Tích Thánh Thể của Cha Thánh Phêrô Giu-li-a-nô...

“Tất cả ân huệ của tôi đó là ơn chuẩn bị Tất cả tình trạng của tôi, của một tập viện Thánh Thể luôn ngự trị...

Ngày 27 tháng 2

   Hãy cầu nguyện không ngừng và kết hợp với Thánh Thần Chúa. Người ta có thể cho chúng ta những cách thức, những phương...

Ngày 27 tháng 3

Ngày 27 tháng 3 - Khi Thiên Chúa cho ai đó sự hoàn thiện với đức tính riêng và ơn phụ trội, sẽ ban...

Ngày 1 Tháng 5

Ngày 1 Tháng 5 (Thánh Giuse, người lao động) Thánh Giuse nghèo của cải trần gian, Ngài không có gì trên quê hương của cha...

Ngày 18 Tháng 5

Ngày 18 Tháng 5  Cần cầu xin Chúa sự phân định của Thánh Thần và của thần bóng tối. Sự gợi hứng của Chúa Thánh...

Bước vào cầu nguyện – CẦU NGUYỆN BẰNG LỜI CHÚA

 BƯỚC VÀO CẦU NGUYỆN   CẦU NGUYỆN BẰNG LỜI CHÚA “Ta ở với con luôn mãi”        Điều răn vĩ đại (Lc 10, 25 – 27) Một người...

Ngày 18 Tháng Bảy

Ngày 18 Tháng Bảy    "Chúng ta cần có các Linh Mục để canh tân thế giới."  -Thánh Gioan Vianê                 

Ngày 16 Tháng 8

Ngày 16 Tháng 8    "Ta hãy cùng nhau ngợi khen Chúa quan phòng, và dù sống, dù chết ta hãy luôn luôn phó mình trong...

Ngày 31 Tháng 10

   "Cần bồi dưỡng đức ái như ta thêm dầu vào đèn bên nhà Chầu". (Cha Thánh E-ma)             .

Ngày 06 Tháng Mười

Ngày 06 Tháng Mười     (Thánh Brunô) "Một dòng tu không thể hiện hữu mà không có một tinh thần, đó là ơn đến từ Thiên...