Lịch sử Tỉnh Dòng

GIỚI THIỆU

TỈNH DÒNG NỮ TỲ THÁNH THỂ

Cội nguồn của Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam là Tu hội Đức Mẹ Thánh Thể. Tu hội được sáng lập do Cha Micae Hoàng Đức Tụng (1910-1990) và Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn, Giám mục Xuân lộc cho phép thử nghiệm năm 1970, theo thông cáo của Tòa Giám mục Xuân lộc về Tu hội số 175/70.

Tu hội sáp nhập chính thức vào Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể quốc tế ngày 31.3.1993 và trở thành Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam ngày 31.7.2007.

Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể do cha Pierre Julien Eymard sáng lập tại nước Pháp, với sự cộng tác của Mẹ Marguerite Guillot, được Đức Giáo Hoàng Piô IX phê chuẩn ngày 21.7.1871

Đặc sủng: Đặc Sủng của Đấng sáng lập là niềm tin và tình yêu vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể. (x.LS 3.1)

Linh Đạo:”Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể quy chiếu về Ngôi Vị Chúa Kitô trong mọi chiều kích của màu nhiệm Thánh Thể, và toàn hiến cho tình yêu và vinh quang Người” (LS 1)


Mục Đích Của Dòng
Làm cho cuộc sống của mỗi người trở thành Thánh Thể (x.LS 2,3)

Sống ơn gọi Thánh Thể mời gọi chúng tôi đào sâu hơn mãi lòng tin vào tình yêu Chúa Giêsu, tình yêu đã thúc bách Người trao ban tận cùng trong Thánh Thể. Chúng tôi đáp lại tình yêu ấy bằng sự hiến dâng chính con người chúng tôi, cả hữu thể lẫn cuộc đời. (LS 53)

Châm Ngôn: «Tất cả phải phát xuất từ Thánh Thể và quy hướng về Thánh Thể» (LS 1).

Sứ Vụ
Hòa hợp chiêm niệm vói tình yêu tông đồ.

Những hoạt động phải được gợi hứng từ Thánh Thể và qui chiếu về Thánh Thể (x.LS 1)

  1. Sứ mệnh cầu nguyện: chị em chầu luân phiên trước Mình Thánh Chúa đặt ra ngoài (x.LS 30 & 32). Lời cầu nguyện ôm tròn thế giới (Eymard tập 1-Mục đích của Thánh Thể), nhân danh và hợp với Giáo hội (x.LS 29,3).

2.Việc tông đồ:

  1. a) Hiệp Hội Thánh Thểlà sứ vụ tông đồ đặc trưng của Dòng (x.LS 37.2) : giúp người giáo dân đến với Thánh Thể, yêu mến và làm tông đồ Thánh Thể ở giữa đời.
  2. b) Giúp người giáo dân hiểu biết về giáo lý Thánh Thể (x.LS 39): ưu tiên giúp các em xưng tội rước lễ lần đầu, tân tòng, người lỡ thời không được học giáo lý như các em khiếm thính, các em chậm phát triển trí tuệ …
  3. c) Phục vụ Bàn Thánh, làm bánh lễ,…

Chú tâm đến nhu cầu và đòi hỏi của Giáo hội địa phương, chúng tôi đáp lại tùy theo khả năng và sứ mệnh chúng tôi. (LS 38), Thánh Thể dấn thân cho người nghèo (GLGHCG số1397)

Mầm non Như Đức Maria, Người Nữ Thánh Thể, Mẹ đã cưu mang và giới thiệu Chúa Giêsu cho nhân loại. Chị Nữ Tỳ cũng phải giới thiệu Chúa Giêsu cho các em nhỏ mà chị chăm sóc nơi các lớp mẫu giáo.

Các cháu chậm phát triển trí tuệ và khiếm thính Như Thánh Thể, tình yêu của Chúa Giêsu trao ban đến tận cùng cho nhân loại, chúng tôi chọn phục vụ người nghèo, đặc biệt các em khuyết tật, người dân tộc thiểu số, để diễn tả tình yêu mà chúng tôi kín múc từ Thánh Thể và chia sẻ cho người khác.