31 C
Bien Hoa, VN
Thứ Sáu, 22-09-2023

Chúc Mừng Bổn mạng Cộng Đoàn Dakmil và Lớp Đồng Hành...

Ngày 22 tháng 8   ĐỨC MARIA TRINH VƯƠNG BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN ĐAKMIL BỔN MẠNG LỚP 10

Chúc Mừng Bổn mạng Cộng Đoàn Nhà Chính Bình Đa

Ngày 15 tháng 8   ĐỨC MẸ LÊN TRỜI MẸ LA VANG CHÚC MỪNG QUAN THÀY CỘNG ĐOÀN NHÀ CHÍNH BÌNH ĐA Chị Giám tỉnh Maria Bích Dung Và...

Chúc Mừng Bổn mạng Lớp Đồng Hành 6

Ngày 14 tháng 8 Thánh Mắc xi mi li a Maria Konbe CHÚC MỪNG QUAN THÀY LỚP ĐỒNG HÀNH 6    

SÂN GA CUỘC ĐỜI.

- Bài Giảng Lễ của Cha Đaminh Phạm Văn Vàng, sss. + Kn 3,1-9; 2 Cr 5,1.6-10; Ga 14, 1-6      Kính thưa cộng đoàn    ...

AI TÍN

Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Khổ nạn và Phục sinh, Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể kính báo    Nữ tu Maria Trần Thị Kim...

65 NĂM LINH MỤC

 NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG HỒNG PHÚC LINH MỤC GIUSE BÙI ĐỨC VƯỢNG 1.Đại chủng viện và chức Linh Mục 1950-1958 Con là Thượng Tế đời đời. Tv 110,4.   ...

HỒNG ÂN 65 NĂM LINH MỤC.

"Hồng ân Linh Mục, Hồng ân Chúa ban xuống cho đời, Hồng ân thánh thiện, dìu con bước lên dâng hiến thân mình làm...

Lời Chủ Chăn tháng 8 năm 2023

Quý Cha và Quý Tu sĩ thân mến, Thánh Giáo phụ Ambrôsiô nhắn nhủ chúng ta: ‘Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại...

Chúc Mừng Quan Thày Cộng Đoàn Lớp Đồng Hành 18

Ngày 26 tháng 7 LỄ THÁNH GIOAKIM VÀ THÁNH ANNA CHÚC MỪNG QUAN THÀY LỚP ĐỒNG HÀNH 18    

Tỉnh Dòng chầu Thánh Thể thay Giáo phận

Chúa nhật ngày 16/07/2023, Tỉnh Dòng Đức Mẹ Thánh Thể chầu Thánh Thể thay Giáo phận Xuân Lộc, với chủ đề: Thánh Thể-Nguồn Sự...