Ai tín

“Ta là sự sống lại và là sự sống ai tin Ta sẽ được sống đời đời”
(Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh

Xin kính báo
Ông Cổ  Phêrô NGUYỄN VĂN MINH
Sinh ngày tháng năm 1949
tại Qui Nhơn – Bình Định
là Thân phụ
Sr.Maria Giuse Nguyễn Thị Minh Hà,SSS

Đã được Chúa gọi về
Vào lúc 4 giờ 00 ngày 05 tháng 5 năm 2024
(nhằm ngày 27 tháng 3 năm Giáp Thìn)
Hưởng thọ: 75 tuổi

Nghi thức làm phép xác: 19 giờ 00 ngày 05 tháng 5 năm 2024
Di quan: 04 giờ 30 ngày 07 tháng 5 năm 2024
Thánh lễ an táng được cử hành lúc 05 giờ 00 ngày 07 tháng 5 năm 2024
Tại Thánh đường Giáo xứ Thánh Tâm-Gp Ban Mê Thuật
Sau đó linh cửu được an táng tại Đất Thánh Gx. Thánh Tâm