Giới thiệu

TỈNH DÒNG NỮ TỲ THÁNH THỂ

Cha Micae Hoàng Đức Tụng

Cội nguồn của Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt nam là Tu hội Đức Mẹ Thánh Thể do Cha Micae Hoàng Đức Tụng sáng lập. Tu hội được Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn, Giám mục Xuân lộc cho phép thử nghiệm năm 1970, Thông cáo của Tòa Giám mục Xuân lộc về Tu hội số 175/70

Tu hội sáp nhập chính thức vào Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể quốc tế ngày 31.3.1993 và được nâng lên thành Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam ngày 31.7.2007.

Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể do cha Pierre Julien Eymard sáng lập tại nước Pháp, với sự cộng tác của Mẹ Marguerite Guillot, được Đức Giáo Hoàng Piô IX phê chuẩn ngày 21.7.1871

Đặc sủng: «Thánh Thể là trung tâm cuộc đời và sứ vụ của chúng tôi.»(Ls. 1, 9 và 25)

Linh Đạo
Thánh Phêrô Giulianô Eymard, đã cảm nhận và xác tín rằng: Bí Tích Thánh Thể có quyền năng lớn lao để canh tân Giáo Hội và xã hội, là linh dược chữa lành, phải đưa người tín hữu đến với Bí Tích Thánh Thể. Bước theo ơn gọi Thánh Thể, chị Nữ Tỳ Thánh Thể quy hướng đời mình về Chúa Kitô trong mọi chiều kích của mầu nhiệm Thánh Thể và toàn hiến cho Tình yêu và vinh quang Người. (Ls.1)

Cha Pierre Julien Eymard

Mục Đích Của Dòng
Làm cho cuộc sống của mỗi người trở thành Thánh Thể (Ls 2,3)

Sống ơn gọi Thánh Thể mời gọi chúng tôi khám phá hơn mãi lòng tin vào tình yêu Chúa Giêsu, tình yêu đã thúc bách Người trao ban tận cùng trong Thánh Thể. Chúng tôi đáp lại tình yêu ấy bằng sự hiến dâng chính con người chúng tôi, cả hữu thể lẫn cuộc đời.(Ls. 53)

Châm Ngôn: «Tất cả phải phát xuất từ Thánh Thể và cho Thánh Thể» (Ls 1).

Sứ Vụ
Hòa hợp chiêm niệm vói tình yêu tông đồ.

Những hoạt động phải được gợi hứng từ Thánh Thể và qui chiếu về Thánh Thể (Ls 1)

1. Sứ mệnh tông đồ bằng cầu nguyện: chị em chầu luân phiên trước Mình Thánh Chúa đặt ra ngoài. Lời cầu nguyện ôm tròn thế giới nhân danh và hợp với Giáo hội.

2.Việc tông đồ:

a) Hiệp Hội Thánh Thể là sứ vụ tông đồ đặc trưng của Dòng (Ls.37,2) : giúp người giáo dân đến với Thánh Thể, yêu mến và làm tông đồ Thánh Thể ở giữa đời.

b) Giúp người giáo dân hiểu biết về giáo lý Thánh Thể: ưu tiên giúp các em xưng tội rước lễ lần đầu, tân tòng, người lỡ thời không được học giáo lý như các em khiếm thính, các em chậm phát triển trí tuệ …

c) Phục vụ Bàn Thánh, làm bánh lễ, may áo lễ, đón tiếp khách tĩnh tâm…

Chú tâm đến nhu cầu và đòi hỏi của Giáo hội địa phương, chúng tôi đáp lại tùy theo khả năng và sứ mệnh chúng tôi. (Ls 38), Thánh Thể dấn thân cho người nghèo (GLGHCG số1397)

Mầm non Như Đức Maria, Người Nữ Thánh Thể, Mẹ đã cưu mang và giới thiệu Chúa Giêsu cho nhân loại. Chị nữ tỳ cũng phải hình thành và giới thiệu Giêsu cho các em nhỏ mà chị chăm sóc nơi các lớp mẫu giáo.

Các cháu chậm phát triển trí tuệ và khiếm thính Như Thánh Thể, tình yêu của Chúa Giêsu trao ban đến tận cùng cho nhân loại, chúng tôi chọn phục vụ người nghèo, đặc biệt các em khuyết tật, người dân tộc thiểu số, để diễn tả tình yêu mà chúng tôi kin múc từ Thánh Thể chia sẻ cho người khác.