LẠY CHÚA, TRỌN ĐỜI CON ĐÃ DÂNG CHO NGÀI…

Sáng hôm nay, thứ Bảy ngày 12/8/2023, Tỉnh dòng Nữ Tỳ Thánh Thể vang lên lời cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện cho Dì Maria Trần Thị Kim Tuyến trong ngày Lễ An táng.

Sau hành trình dài trên cõi tạm, Thiên Chúa Nhân Lành đã gọi Dì về với Ngài. Đúng 7g, Linh cữu của Dì rời nhà hưu dưỡng trong tình yêu thương với lời kinh nguyện cầu của chị em cùng Dì tiến vào Nguyện đường của Dòng để dâng Hiến lễ  vào lúc 8g.

Hy lễ cuối cùng của Dì được Cha Quản hạt Giáo hạt Tân Mai cử hành, cùng đồng tế có quý Cha Dòng Thánh Thể, quý Cha Dòng Đaminh, quý Cha trong Giáo hạt, quý Cha thân quen với Tỉnh Dòng, và trong tình hiệp thông cũng có quý Tu sĩ các Dòng, quý thân nhân của Dì và quý chị em Nữ Tỳ Thánh Thể của các Cộng đoàn gần xa đã về tham dự.

Trong bài giảng lễ của Cha Đaminh dòng Thánh Thể, Cha cảm phục Dì Maria đã trọn đời bước theo Chúa và dâng cho Chúa trọn cuộc đời mình qua lời chia sẻ: “Dì Maria đã hoàn tất cuộc hành trình của mình một cách vuông tròn, sau 94 năm nơi dương thế trong ơn gọi làm người và làm con Chúa, trong đó, đã có 50 năm sống đời Tận hiến (Dì Maria được Tuyên Hứa năm 1970 trong Tu Hội Đức Mẹ Thánh Thể do Cha cố Micae Hoàng Đức Tụng sáng lập – đến năm 1993, Tu Hội Đức Mẹ Thánh Thể được sát nhập vào Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể) và ngay sau khi sát nhập, Dì đã được Tuyên Khấn trong Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể tính đến nay là 30 năm Khấn Dòng. Có thể nói, Dì Maria là một trong những “con chim đầu đàn” vừa bay xa, và cũng là một “cây cao, bóng cả” của chị em Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể vừa đổ xuống!…

     Dì Maria đã ra đi bình an, sau khi đã lãnh nhận đầy đủ các Bí tích sau cùng, trong vòng tay yêu thương của chị em trong Dòng và của các cháu thân thương hiện diện vây quanh, sau giờ kinh chiều lúc 17g 45’ ngày 10/08/2023 Thứ năm, đúng ngày kỷ niệm Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể, thật là ý nghĩa. Và Dì đã đi trọn ơn gọi của mình là người Nữ Tỳ phục vụ Thánh Thể.”

Sau Thánh lễ, Dì Giám Tỉnh thay lời cho Dì Maria và quý chị em nói lên lòng tri ân Cha Quản hạt và quý Cha, quý tu sĩ và mọi người đã yêu thương, hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Dì Maria.

Cha chánh xứ Micae đã cử hành các nghi thức cuối cùng tại Nguyện đường và Đất Thánh Giáo xứ. Linh cữu Dì Maria được quý thân nhân và chị  em tiễn đưa đến nơi an nghỉ. Đây là Ga Tàu cuối cùng của Dì Maria, là Trạm cuối Dì từ biệt mọi người để trở về trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Tất cả chị em Nữ Tỳ Thánh Thể, đoàn em của Dì, và tất cả cháu chắt người thân của Dì nguyện chúc Dì được Chúa xót thương ban hạnh phúc Nước Trời.

Sr. Dã Quỳ,sss