29 C
Bien Hoa, VN
Thứ Năm, 18-08-2022

 

Chúa Nhật XX Thường niên Năm C, 14/8/2022  

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong cho lửa ấy đã bùng lên.” (Lc 12,49)

TẠ ƠN CHÚA.

         Khép lại một tháng sống với bộn bề của công việc. Hôm nay ngày 13/8/2022, chị em trong hai Cộng đoàn Phố và Eabar có...

HỘI DÒNG

LỬA THÁNH THỂ.

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49) Chúa Giê-su mong ước ngọn lửa...

CẦU NGUYỆN

LỬA THÁNH THỂ.

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49) Chúa Giê-su mong ước ngọn lửa...

Giáo Hội và Bí Tích Thánh Thể

GIÁO HỘI VÀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” : Thánh Thể bắt nguồn từ những lời này...

Hiệp thông tháng 8/2022

Chủ đề: CÁI GÍA CỦA SỰ CHỌN LỰA SUY NIỆM   Lc 12, 49-53 Sau khi đã nói về sứ mạng của Mình, Đức Giê-su muốn đi...

VẾT SẸO THÁNH

Hôm nay lễ kính thánh Tôma tông đồ, bổn mạng lớp đồng hành bốn. Tôi hiệp cùng thánh nhân ngồi bên chân Thầy với...

Bài mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết