Ngày 01 Tháng Mười

Ngày 01 Tháng Mười

 

 

(Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu) Khi ta muốn làm công việc lớn, phải có  đá to, nhưng khi ta muốn làm những trang sức, chỉ cần với những mảnh đá nhỏ”.

 

(Bài giảng của Cha E-ma cho Nữ tỳ Thánh Thể 504,2)