Ngày Sống Thánh Thể

Kỷ niệm 20 năm Hiệp Hội Thánh Thể hiện diện tại Giáo phận Đà Lạt