Ngày 31 Tháng Năm

   

Đức Mẹ đi viếng bà Êlisabeth.

 Đức Mẹ đến thăm viếng bà Elisabeth. Chúa Giêsu chưa xuất hiện trong thế gian : tuy vậy Chúa cho thánh Gioan cảm nhận sâu xa đến nỗi phải nhảy mừng. Đó chính là tình yêu ngây thơ chân thành của trẻ thơ : là nhảy mừng. Ta hãy thờ lạy trong niềm vui như thánh Gioan.

(Bài giảng của Cha E-ma cho Giáo dân 15,1)       
.