Ngày 25 Tháng Chín

Ngày 25 Tháng Chín

Ai tìm kiếm Chúa sẽ được chiêm ngưỡng Chúa, và ai được chiêm ngưỡng Chúa sẽ ca tụng Chúa. Lạy Chúa, con muốn tìm kiếm Ngài, đồng thời con muốn gọi Ngài. Con muốn kêu gào lên Chúa và con đặt niềm tin vào Chúa; vì Chúa được công bố cho chúng con.

Thánh Ausgutino