Ngày Ân Phúc

Tạ ơn Chúa vì muôn ân phúc Chúa đổ tràn trên Tỉnh Dòng, trên Cộng Đoàn và trên từng người chúng con.

Tạ ơn Chúa vì niềm vui Chúa ban cho chúng con ngày hôm nay 6/6/2023 có thêm năm em tân Tập sinh gia nhập gia đình Tập Viện.

Tạ ơn Chúa đã chọn gọi các em trong ơn gọi phụng sự Chúa Giêsu Thánh Thể dẫu biết chúng con bất xứng vô cùng.

Trong bầu khí tĩnh lặng, ấm cúng, thánh thiêng của ngôi nhà nguyện nhỏ bé tại cộng đoàn Tân Cang, với sự hiện diện của Dì Giám Tỉnh, Dì đặc trách đào tạo, cùng với Dì Phụ Trách và tất cả các chị em trong cộng đoàn, các em Thỉnh Sinh đã can đảm nói lên ước nguyện được gia nhập vào gia đình Tập Viện với khao khát sống gắn bó kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể qua việc sống đời cầu nguyện trong cộng đoàn với việc tập sống các lời khuyên Phúc Âm.

Giờ đây, các em đã nhận và mặc lấy tấm áo dòng để từ đây các em được mặc lấy chính Đức Kitô, được thuộc về một Hội Dòng và sống cho một sứ mệnh.

Nghi thức gia nhập tập viện kết thúc với với những tâm tình kéo dài qua giờ Kinh Sáng và Thánh Lễ.

Cha chủ tế Giuse Đỗ Thôn Nhu đã cùng chị em chúng con tạ ơn Chúa, chia vui cùng Tỉnh Dòng, và không quên nhắn nhủ các em Tân Tập Sinh luôn sống vui tươi, hạnh phúc, bình an trong ơn gọi. Với 5 Tân Tập sinh hôm nay, cha cũng có 5 điều gửi đến các em:

  1. Hãy từ bỏ nếp sống cũ để sống đời sống mới.

  2. Cầu nguyện liên lỉ, kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể.

  3. Học tập kinh nghiệm của Đấng sáng lập.

  4. Quyết tâm sống Lời Chúa và sống Thánh Thể mỗi ngày.

  5. Quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa qua việc tuyên khấn trong Dòng.

Đó là những điều tâm huyết giúp chị em chúng con sống tròn đầy ơn gọi dâng hiến của mình và vững bước theo Chúa.

Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, thánh Cả Giuse, Cha Thánh Tổ Phụ Eymard, cùng toàn thể thần thánh trên trời cho chúng con luôn quy chiếu đời mình về Chúa Kitô trong mọi chiều kích của Mầu Nhiệm Thánh Thể và toàn hiến cho tình yêu và vinh quang Người.