Ai tín

Trong Niềm Tin Đức Ky Tô Tử Nạn Và Phục Sinh
xin kính báo:

ÔNG CỐ:ĐAMINH NGUYỄN VĂN MỘC
Sinh Năm.1923. Tại: An Lãng-Nam Định
là thân phụ của Sr. Maria Nguyễn Thị Liên, SSS

đã được Chúa gọi về
lúc.09g15h 00, Ngày.01.05.2024
(Nhằm Ngày. 23.Tháng 03. Năm Giáp Thìn)
Hưởng Đại Thọ: 101 Tuổi

THỨ HAI.NGÀY.06.05.2024:
07g00:  Nhập Quan & Động Quan.
– 07g30:  Di Quan Đến Thánh Đường Giáo Xứ
– 08g00:  Thánh lễ  An táng 
cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Long Hương.

Sau Thánh lễ tiễn đưa ÔNG CÔ ĐAMINH đến nơi HỎA TÁNG
Tại Trung Tâm Hỏa Táng Núi Dinh-P.Long Hương-Thành Phố Bà Rịa – BRVT

Ban Biên Tập kính báo