NGÀY BƯỚC  LÊN

“Từ khi Ngài tác sinh nên con trong lòng mẹ, Ngài gọi con dâng hiến”

Với niềm xác tín ấy, trước giờ Kinh Sáng ngày 20 tháng 5 là ngày Giáo Hội mừng kính Mẹ Maria, Mẹ Giáo Hội, năm em Dự Tu thuộc tỉnh dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam đã gia nhập Thỉnh viện. Đây là một bước tiến quan trọng đối với các em. Từ hôm nay, cac em chính thức bước vào giai đoạn huấn luyện trong ơn gọi Nữ Tỳ Thánh Thể.

Trong bầu khí ấm cúng và linh thiêng tại nguyện đường cộng đoàn Nhà Mẹ, tất cả các chị em trong cộng đoàn và cả các em Dự Tu từ cộng đoàn Bình Hải cũng qua để hiệp thông với các chị của mình trong ngày trọng đại này. Lời kinh xin ơn Chúa Thánh Thần đã đưa tâm hồn mọi người hướng về Thiên Chúa để cầu nguyện cho lễ dâng đầu đời của các em.

Dì Giám Tỉnh đã có những lời thẩm vấn với các em và trao lúp cho các em “Em hãy nhận chiếc lúp này. Từ đây em thuộc về Chúa Kitô.” Vâng từ nay, các em xin đáp lại lời mời gọi dâng hiến mà Chúa đã gọi khi tác sinh nên con. Cả cộng đoàn như đang được sống lại ngày mà mỗi chị em cũng đã đáp trả với tiếng gọi của Chúa để hôm nay hiện diện bên nhau trong gia đình Thánh Thể này.

Sau cùng, Dì Giám Tỉnh cám ơn cộng đoàn đã luôn cầu nguyện và đồng hành với các em trong suốt thời gian qua, cách riêng với chị  giáo Dự Tu  và trao các em cho chị giáo Thỉnh viện.

Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Mẹ Hội  Thánh chúc lành, hướng dẫn và luôn đồng hành với các em, giúp các em mỗi ngày thêm xác tín trên hành trình hiến dâng của mình.

Sr. Lucia,sss.