33 C
Bien Hoa, VN
Thứ Năm, 30-11-2023

Ngày 09 Tháng Mười

Ngày 09 Tháng Mười      “Hãy đến với Chúa theo như ý Người muốn; từng phút từng giây" (Cha Thánh E-ma)      

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 02 ngày 23

Lm Erasto Fernandez, sss.         Lm SSS Việt nam chuyển ngữ          “Hãy tin tưởng khi cầu nguyện; đó chính là sức mạnh không...

Ngày 31 Tháng 5

Ngày 31 Tháng 5 (Cuộc Thăm Viếng của Mẹ Maria). Đức Mẹ đến thăm viếng bà Elisabeth. Chúa Giêsu chưa xuất hiện trong thế gian...

Ngày 7 Tháng 6

Ngày 7 Tháng 6   Tháng nầy phải là một tháng đầy hạnh phúc, một tháng các con phải bước những bước vĩ đại trên đường...

Ngày 07 Tháng 01

  "Tại sao phải lượm củi? đó là để  nung lửa. Hãy đọc, hãy lắng nghe, hãy thực hành nhân đức, đó là tìm kiếm...

Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 10 ngày 23

Ngày 23 Tháng Mười Lm Erasto Fernandez, sss.         Lm SSS Việt nam chuyển ngữ    “Tốt hơn là hãy lôi kéo mình dậy hơn là...