26 C
Bien Hoa, VN
Thứ Năm, 28-09-2023

Ngày 31 Tháng 7

 ( Lễ Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la) Đầy tớ chỉ sống cho chủ, quân sĩ chỉ chiến đấu cho vinh quang của đức vua. Vị thánh chỉ...

Ngày 30 Tháng bảy

    “Không bao giờ ta tự do, yên hàn hơn khi ta phó thác cho ý muốn dễ yêu của Thiên Chúa như tình con...