25 C
Bien Hoa, VN
Thứ Sáu, 19-07-2024

Ngày 28 Tháng 5

Ngày 28 Tháng 5 Hãy xem các Tông đồ yếu đuối trong niềm tin vào Giêsu, lảo đảo trong nhân đức khi theo bước Giêsu....

Ngày 19 tháng 5

Ngày 19 tháng 5 Ta không  nói đủ về Chúa Thánh thần, vì thế có rất ít người dù là đạo đức, có lòng sùng...

Ngày 17 Tháng 5

Ngày 17 Tháng 5 Chúa Thánh Thần là vị linh hướng hàng đầu của linh hồn. Người có dự phóng riêng trên mỗi tâm hồn....

Ngày 16 Tháng 5

Ngày 16 Tháng 5 “Đây là ngày Chúa đã dựng nên, chúng ta hãy hân hoan mừng rỡ trong ngày đó” (Tv 117:24). Những lời...

Ngày 14 Tháng Năm

Ngày 14 Tháng Năm    Chúa Thánh Thần là vị linh hướng hàng đầu của linh hồn.  Người có dự phóng riêng trên mỗi tâm hồn....

Ngày 13 Tháng 5

Ngày 13 Tháng 5 "Đức Mẹ Thánh Thể chưa được biết đến, ta không thể để Mẹ vượt qua Con thần linh của Mẹ, phải...

Ngày 11 Tháng 5

Ngày 11 Tháng 5 Maria Nữ Hoàng Phòng Tiệc Ly, Mẹ của Giáo Hội vừa khai sinh . A! Không lạ gì nếu Giáo Hội...

Ngày 12 Tháng 5

Ngày 12 Tháng 5 "Các con tin là những phụ nữ thánh thiện không có mặt ở Phòng Tiệc Ly sao, và các bà không...

Ngày 11 Tháng 5

Ngày 11 Tháng 5 Hãy xem các Tông đồ yếu đuối trong niềm tin vào Giêsu, lảo đảo trong nhân đức khi theo bước Giêsu....

Ngày 07 Tháng Năm

                  Chính Thánh Thể cho ta sức mạnh của cuộc Phục Sinh Chúa Giêsu Kitô. (Bài giảng của Cha E-ma...