30 C
Bien Hoa, VN
Thứ Tư, 10-08-2022

Thánh Phêrô Giulianô – Tông đồ Thánh Thể

Thánh PHÊRÔ GIULIANÔ EYMARD Tông Đồ THÁNH THỂ (1811-1868) Đấng Sáng Lập Dòng Thánh Thể và Nữ Tỳ Thánh Thể. Ngày Kính Nhớ: 2/8   1/ Sơ Lược Tiểu Sử: -...

Suy tư về thánh Eymard

Những ngày cuối đời của thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma từ những ghi chép của cha Albert Tesniere Chuyển ngữ:   thầy An-tôn Nguyễn Văn Nhân, sss thầy...