Ngày 10, Tháng Năm

  

 

Bao giờ ơn Chúa muốn tuyển chọn ai để nhận lãnh một hồng ân đặc biệt thì Chúa ban những ân sủng cần thiết Và ân sủng tô điểm rất đầy đủ cho người ấy.

(St Bênađô thành Xiêna)