Ngày 10 Tháng Bảy

Ngày 10 Tháng Bảy

 

  Có ích gì đối với một ngôi nhà đầy vàng nếu bạn không có người nào để mở cửa? Linh mục có chìa khóa để mở các kho tàng trên trời. Chính linh mục là người mở cửa. là người quản lý của Thiên Chúa, là người quản trị các tài sản của Thiên Chúa.

Thánh Gioan Vianê