Ngày 11 Tháng Chín

Ngày 11 Tháng Chín

 

“ Ngoài khiêm nhường và thanh tịnh, ta cần luôn tiến về đức tính làm mẹ các nhân đức là đức ái; cách luyện đức này là sẵn sàng nghe lời nguyền rủa, tha thứ cách thật tình và dễ dàng: dễ thương với người nghèo; đừng lo thu góp và mê tiền của.

ĐTC Cần Giờ-an XXIII