Ý NGHĨA CỦA MÌNH THÁNH CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI

Từ lúc kết thúc cuộc họp vào Mùa Xuân vừa qua của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (HĐGM-HK), rất nhiều người đã chú ý đến việc bỏ phiếu để làm một bản nháp tài liệu về Phép Mình Thánh Chúa. Thc mc là có t chi hay không bt c mt cá nhân nào hay mt nhóm người nào rước Mình Thánh Chúa. Vic Rước Mình Thánh Chúa không có trong phiếu bầu. Cuộc bầu phiếu của các Giám Mục vào tuần trước là trao cho Ủy Ban Giáo Lý của HĐGM-HK thảo ra một bản nháp tài liệu giảng huấn về Phép Mình Thánh Chúa.

Mình Thánh Chúa là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kito Hữu. Sự quan trọng phải nuôi dưỡng và giáo huấn cho mọi người hiểu biết thật sâu xa hơn bao giờ hết về vẻ đẹp và màu nhiệm của Mình Thánh Chúa trong đời sống chúng ta thì không phải là một đề mục mới mẻ gì đối với các Giám Mục. Tài liệu đang được soạn thảo không có chủ đích đưa ra hình phạt, hoặc nhắm vào bất cứ một cá nhân hay một nhóm người nào. Nó sẽ có một phần nói về giảng huấn của Giáo Hội về trách nhiệm của mỗi người Công Giáo, gồm cả Giám Mục, để sống phù hợp với sự thật, lợi ích và vẻ đẹp của Mình Thánh Chúa mà chúng ta tôn thờ.

Dưới đây là một số thắc mắc chung về cuộc họp và đề tài cùa vấn đề này:

Tại sao các Giám Mục lại làm việc này trong thời gian này?

Vì thời gian gần đây, ưu tư chính của các Giám Mục là sự tin tưởng và hiểu biết về Mình Thánh Chúa của người tín hữu Công Giáo giảm sút. Đây là một ưu tư sâu xa đủ, để các Giám Mục đề xuất lại đề tài về kế hoạch cho những năm 2021-2024 về Mình và Máu Thánh Chúa Kito: là Suối Nguồn chữa lành và Hy Vọng của chúng ta. Tài liệu quan trọng này về Mình Thánh Chúa sẽ dùng làm nền tảng cho chương trình làm sống lại Phép Mình Thánh Chúa trong nhiều năm, một cố gắng chính có tính quốc gia hầu làm bùng cháy trở lại niềm tin vào Phép Thánh Thể trong cả nước. Vì sự can thiệp hăng say và nồng nhiệt của từng cá nhân các Giám Mục trong cuộc họp vào tuần qua, cho thấy rõ ràng là tất cả các giám mục đều yêu mến Mình Thánh Chúa rất sâu đậm.

Các Đức Giám Mục có bỏ phiếu chống lại các chính trị gia rước Mình Thánh Chúa không?

Không. Không bỏ phiếu cũng không tranh luận. Các Giám Mục không có quyết định để ngăn cản bất cứ ai rước Mình Thánh Chúa. Mỗi người Công Giáo – không kể họ là công chức hay không – đều được kêu gọi ăn năn trở lại liên tục, và các Giám Mục HK đã lặp đi lặp lại nhiều lần là buộc người Công Giáo phải yểm trợ nhân phẩm và mạng sống con người và những nguyên tắc căn bản của giảng huấn Công Giáo về luân lý và xã hội.

Các Giám Mục sẽ đưa ra một chính sách chung cho cả nước về việc rút phép thông công các chính trị gia không?

Không. Sẽ không có chính sách chung cho cả nước để rút phép thông công các chính trị gia. Chủ ý là trình bày giảng huấn của Giáo Hội cho thật trong sáng và dễ hiểu để những tín hữu có một ý thức cao độ về việc Mình Thánh Chúa có thể biến đổi cuộc sống của chúng ta thế nào, và đưa chúng ta lại gần hơn với Đấng Tạo Hóa của chúng ta và cuộc sống mà Ngài mong muốn cho chúng ta.

Vatican có biểu các Giám Mục đừng có tiến tới việc làm một bản thảo tài liệu không?

Không. Tòa Thánh đã khuyến khích các Giám Mục đối thoại và bàn hỏi sâu rộng. Cuộc họp tuần trước là bước đầu tiên của tiến trình đó. Điều quan trọng để ghi nhận là sự hợp tác và bàn hỏi giữa các Giám Mục sẽ là chìa khóa cho việc soạn thảo một bản nháp về tài liệu này.

Chuyển ngữ: Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
July 5, 2021