Ngày 8 Tháng 4

  

 

 Thánh Stanislaô (Giám mục – Tử đạo).

“Có 3 việc giúp cho đức tin được đứng vững, lòng đạo đức được chắc chắn và nhân đức được bền bỉ. Ba việc đó là cầu nguyện, ăn chay và làm phúc”.

(St Phêrô Kim Ngôn).       

   

                                                            

          

     

      

        

         

.