Vài hình ảnh Hội Thể Thao nhân ngày 20-11 của trường Mầm Non Tư Thục Hoa Lan

MC  Giới thiệu chương trình

Các cháu múa tặng các cô

Thi đua

Nhà Trẻ

Khối Mầm

Khối Chồi

Khối Lá

Ảo thuật

Kết quả cuộc thi thể thao

Khối Mầm

Khối Chồi

Khối Lá

Tuyên dương các Cô giáo

Đạt loại dạy Khá

Dạy Giỏi

Dạy Xuất sắc

Công nhân viên Giỏi