Lễ thánh Giuse

Trường Khuyết tật Hoàng Mai mừng lễ Bổn mạng thánh Giuse ngày 20/3/2023