Mừng Xuân 2024

Mừng Xuân Giáp Thìn 2024

Xin kính chúc mọi người năm mới An Khang – Thịnh Vượng
Phúc – Lộc Thiên Chúa ban dư tràn 
Con Cháu An Hòa , Hiếu Kính
Nhà nhà Hạnh Phúc – An Vui
Trong sự Quan Phòng , Che Chở của Thiên Chúa Tình Yêu

Kính chúc
Ban Biên Tập