MỪNG BỔN MẠNG TRONG THỜI COVID

Đã hai năm vì dich covid anh chị em Hiệp Hội Thánh Thể giáo phận Kontum không tổ chức mừng lễ bổn mạng được. Năm nay tưởng chừng đã ổn, ngày 5/4/2021, ban điều hành giáo phận đã có buổi họp tại cộng đoàn Pleiku cùng với hai chị phụ trách Hiệp Hội. Buổi họp bàn về việc tổ chức lễ bổn mạng vào ngày 13/05/2021, lễ Đức Mẹ Thánh Thể tại cộng đoàn. Lễ Mình Máu Thánh Chúa tổ chức tại trung tâm Plơi Cuet, làm thiệp mời cha phản hạt Pleiku và quý cha trong các giáo xứ, các làng có Hiệp Hội cùng với tất cả các thành viên tham dự (dự trù khoảng 700 người). Phân chia công tác cho từng khu vục và quyết định ngày 03/05 họp tất cả ban điều hành các giáo xứ, các làng để triển khai công việc chi tiết cho từng đơn vị. 

Nhưng mọi sự xảy ra không được như ý muốn: dịch covid bùng phát nhiều nơi trong đất nước, buộc phải dừng tất cả các cuộc tập trung đông người, nên lễ bổn mạng và lễ Mình Máu Thánh Chúa cũng buộc phải dừng và phải hồi thiệp đã mời quý cha. Tuy nhiên, với lòng yêu mến Đức Mẹ, chị em phụ trách Hiệp Hội xin anh chị em trong ban điều hành đại diện đến cộng đoàn cùng với chị em mừng lễ Mẹ và cùng Mẹ tạ ơn Chúa với biết bao ơn lành Chúa đã ban cho từng người và gia đình Thánh Thể…

Đúng sáu giờ sáng ngày 13/05 thánh lễ đồng tế với hai ngôn ngữ (Kinh và Jrai) diễn ra thật sốt sáng và ấm cúng, do Cha Gioan Baotixita Lê Minh Trí dòng Chúa Cứu Thế chủ tế và cha Bề Trên Giuse Bùi Đức Vượng, cùng với sự tham dự của khoảng tám mươi anh chị em ban điều hành, đại diện các giáo xứ và các làng mừng lễ Đức Mẹ Thánh  Thể. Sau thánh lễ hai cha cùng ăn sáng với anh chị em Hiệp hội rất vui. 

Tạ ơn Chúa thánh lễ diễn ra âm thầm nhưng thật trang trọng. Trong bài giảng cha chủ tế nói lên ý nghĩa tước hiệu Đức Mẹ Thánh Thể, và sự gắn bó chặt chẽ thâm sâu của Mẹ với Bí tích Thánh Thể…: ở đâu có Thánh Thể, ở đấy có Mẹ Maria. Và Ngài khuyên anh chị em noi gương Mẹ, cùng với Mẹ yêu mến và tôn thờ Chúa Giê-su Thánh Thể qua thánh lễ, qua giờ chầu, để làm cho Chúa Giê-su Thánh Thể được vinh quang. Từ đó mỗi người kín múc nguồn sinh lực dồi dào nơi Thánh Thể và làm cho đời sống mỗi ngày thêm thân mật với Chúa hơn…Tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ Maria – Mẹ Thánh Thể. Chúng con xin trao phó trong tay Mẹ tất cả các thành viên Hiệp Hội Thánh Thể giáo phận Kontum. Xin Mẹ gìn giữ chở che và dẫn dắt anh chị em đến với Chúa Giê-su Thánh Thể và hăng say can đảm làm chứng cho tình yêu Chúa Giê-su Thánh Thể giữa thế giới đầy biến dộng này. 

Cộng Đoàn Pleiku