Tinh thần Hiệp Hội Thánh Thể

Hiệp Hội Thánh Thể đã được thánh Phêrô Giulianô Êma sáng lập bổ túc cho hai Hội Dòng Ngài đã lập, bởi linh đạo và sứ vụ phát sinh từ đó, chỉ với điều kiện ghi tên vào, và tuyên bố dấn thân sống theo những giá trị của hội.
Hiệp Hội Thánh Thể do Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể phụ trách, được chấp nhận từ Rôma và khởi đầu từ Angers vào năm 1864, khi các chị Nữ Tỳ Thánh Thể vừa đến đó.
Ngày nay trung tâm của Hiệp Hội nằm tại nhà Tổng quyền 580, rue Dufferin Sherbrooke, Qc Canada J1H 4N1. Tel 819 562 0626. Những chi nhánh được mở ra khắp nơi có Cộng Đoàn của các chị Nữ Tỳ Thánh Thể.

Căn tính

Hiệp Hội là Hội của những người giáo dân muốn tham dự vào tinh thần và đặc sủng của Thánh Phêrô Giulianô. Như Ngài, họ đặt tâm điểm đời mình trên Con Người Đức Kitô trong mọi chiều kích của Mầu Nhiệm Thánh Thể.

Mục đích

Hiệp Hội muốn hướng cho các thành viên hiểu biết hơn về Mầu Nhiệm Thánh Thể và sống giá trị đó, để họ sẽ là tông đồ trong chính môi trường của họ, bằng một cuộc đời đích thực là Thánh Thể.

Tinh thần

Mỗi  hội viên đáp lại ơn trọng đại đó của Chúa Kitô với chính tình yêu của mình, và tìm  kiếm mọi  phương thế để Thánh Thể thành tâm điểm đời mình, vì “tất cả phải  phát  xuất từ Thánh Thể và quy hướng về Thánh Thể” như thánh Êma đã nói  (thư viết ngày 27-09-1859).
Chúa Kitô đã sống đời mình, nhất là trong Mầu Nhiệm Thánh Thể, người hợp nhất chúng ta với đời sống, với lời cầu nguyện và sứ vụ của người để sống những thực tại đó trong cuộc sống thường ngày của mình.

Chứng từ

Để đời sống và hoạt động của họ thành chứng từ của niềm tin vào tình yêu của Chúa Giêsu hiến thân trong Thánh Thể..

Quyền lợi

+ Các thành viên Hiệp Hội được hưởng nhờ hết mọi việc thiêng liêng của Dịng Nữ Tỳ Thánh      Thể trong suốt đời và sau khi chết
+ Mỗi thứ năm đầu tháng Hội Dòng dâng một thánh lễ cầu nguyện cho các thành viên          còn sống cũng như đã qua đời.

Điều kiện

Hết mọi Kitô hữu được nhận vào Hiệp Hội với những điều kiện sau đây:
-Ước ao sống theo linh đạo và sứ vụ của Hội Dòng Nữ TỳThánh Thể.
-Làm đơn xin gia nhập .
-Dấn thân với lời tuyên hứa và sống những giá trị được nêu trên.

Lời mời gọi

+ Nếu bạn nghe được tiếng Chúa Giêsu mời gọi, và tim bạn rộn lên niềm vui của người muốn    đáp lại.
+ Nếu bạn chạnh lòng yêu mến Chúa Giêsu, khi bạn nhìn thấy hàng tỷ người chưa biết Chúa,    và hơn bẩy chục triệu người Việt Nam chưa biết Tin Mừng.
+ Cảm thấy thích con đường đó để đạt đến niềm vui hạnh phúc đích thực.
+ Nếu bạn muốn cùng chúng tôi, với các nữ tu Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể trên toàn thế giới: xin      mời bạn gia nhập