Ngày 01, Tháng Năm

Thánh Giuse lao động 

Thánh Giuse nghèo của cải trần gian, Ngài không có gì trên quê hương của cha ông mình ở Bêlem. Ngài sống trong thành phố nghèo nhất, bị dân Thiên Chúa ở Nadarét khinh dể. Ở đó Ngài chỉ có một mái nhà nghèo. Tình trạng của Ngài là tình trạng của những người thợ mộc nghèo.

(Cha Thánh Eymard)