Tuần Thánh 2023

Hãy đặt Thánh Giá trong sự êm dịu của tình yêu Chúa Giêsu, Thánh giá sẽ trở nên đẹp và dễ thương