Góc nhỏ mỗi ngày, ngày 18/2 “Hạnh phúc vì mình là người tu sĩ”

  

“Hạnh phúc vì mình là linh mục.
Hạnh phúc vì mình là tu sĩ”

ĐGH Benedicto 16

 Trong những ngày về quê. Trong một Thánh Lễ tôi tham dự. Cha chủ tế có nhắc đến hai câu nói của Đức giáo hoàng Benedicto 16 “hạnh phúc vì mình là linh mục. hạnh phúc vì mình là tu sĩ”  

Vâng, có lẽ tôi là một trong những người tu sĩ luôn cảm nhận mình là người hạnh phúc. Ngay từ khi bắt đầu đi tu. Suy nghĩ của tôi là “đi tu” vì cảm nhận được “ơn Thiên chúa cho tôi quá nhiều” hơn sức tưởng tượng của tôi nên tôi đi tu, dâng hiến đời mình để tạ ơn chúa và để “trả nợ ân tình mà thiên chúa ban cho tôi”. Nhưng tôi dần dần hiểu ra rằng tôi sẽ chẳng bao giờ trả hết nợ. Vì càng ngày tôi càng thấy ơn Thiên chúa đổ xuống trên tôi nhiều hơn. Và hơn nữa tôi nhận ra thiên chúa là người cha yêu thương luôn ban những gì con cái Ngài cần. Và tôi không còn cảm thấy mình là con nợ mà giờ tôi chỉ cần cảm thấy hạnh phúc vì chính mình may mắn là con Chúa, là tu sĩ của chúa. Tôi hạnh phúc trong chính đời tu của mình, dù đôi khi cũng có những “dấu phẩy” không đúng chỗ.

Tạ ơn chúa đã chọn gọi con là tu sĩ của chúa. Xin cho con được sống xứng đáng và bên đỗ đến cùng.       

  

.