Alleluia, Chúa Phục Sinh

 

           Đời sống của Chúa Giêsu trong Thánh Thể là đời sống Phục sinh. Đời sống chết đi của Chúa đã qua rồi, đời sống tự nhiên của Người đã kết thúc, mà chỉ còn đời sống phục sinh của Người thôi

Cha Thánh Eymard