Tin Mừng Chúa Nhật XIV Thường Niên, Năm A

Sư Huynh Phêrô Nguyễn Đình Long, FSC

Dcr 9,9-10;  Mt 11,25-30

Chủ đề của Chúa Nhật 14A Mùa Thường Niên là NIỀM VUI. Căn nguyên của Vui là vì ơn cứu độ đã được Chúa thương bày tỏ cho dân Chúa là những người bé mọn.

Dưới cái nhìn của Cựu Ước, kẻ nghèo hèn, bé mọn là những người bị Thiên Chúa xét phạt. Cái nghèo, bệnh tật bị coi là hậu quả của tội. Và vì có tội, là ô uế nên họ sẽ không được họp đoàn cùng với dân Chúa để ca khen Người.

Lời Chúa hôm nay đem lại cho họ NIỀM VUI, vì Thiên Chúa đoài thương nhìn đến họ, gởi Đấng Mêsia chính trực, toàn thắng đến với họ. Số phận họ đổi thay, họ được Thiên Chúa mở rộng lòng đón nhận, được nghỉ ngơi, bồi dưỡng.

Niềm vui này được gắn kết với đức khiêm nhường. Chính đức khiêm nhường là yếu tố gắn kết kẻ nghèo với vị Vua-Mesia mà Thiên Chúa đã thương gởi tới cho họ.

Trong bài đọc 1, Ngôn sứ Dacaria công bố cho dân lời kêu mời, khích lệ của Đức Chúa: “Hỡi thiếu nữ Sion, hỡi thiếu nữ Giêrusalem (tức Dân Chúa) hãy hớn hở reo mừng; vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi. Vị Vua này có các đặc nét: khiêm tốn và hòa bình, chính trực và toàn thắng.

– Hình ảnh nói lên sự khiêm tốn của vị Vua chính là con vật mà Người đang cưỡi để đến với dân: con lừa mà lại là một con lừa con vẫn còn đang theo lừa mẹ. Hình ảnh trái ngược với chiến mã oai hùng biểu tượng cho chinh chiến.

– Người cũng là vị Vua hòa bình, vì tất cả những công cụ của chiến tranh: chiến xa, chiến mã, cung nỏ bị Người hủy phá, đẩy xa khỏi Ephraim, Giêrusalem, Đất Nước của Người và Người sẽ công bố hòa bình cho muôn dân.

Nét khiêm tốn, hiền hòa và an bình được nói ở trên giúp hiếu đúng hai đặc tính “Chính trực” và “Toàn thắng”.

– Chính trực ở đây không hiểu là xét xử nhưng nói lên sự thánh thiện, chuẩn mực của Người. Chính con người, tư tưởng của Người là qui luật, cương lĩnh cho mọi sự.

– Còn toàn thắng không hiểu theo nghĩa thắng trận chiến tranh vì mọi công cụ chiến tranh Người đã hủy bỏ. Do đó “toàn thắng” chính là giải cứu.

Một vị Vua khiêm tốn, hòa bình như thế đến cứu dân, làm chuẩn mực cho dân thì đó đúng là NIỀM VUI LỚN LAO.

Vị Vua đó chính là Chúa Giêsu, Người là vị Vua “Có lòng hiền hậu và khiêm nhường”, Người đến nói cho những kẻ bé mọn về Mầu Nhiệm Nước Trời mà lại che giấu đối với bậc khôn ngoan thông thái.

Bài đọc Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng NIỀM VUI của Chúa Giêsu, Niềm Vui thấy Ý Cha, Mầu Nhiệm Nước Trời được Cha mặc khải cho những ai khiêm nhường bé mọn.

Chính vì thế Người kêu mời những ai đnag vất vả mang gánh nặng nề hãy đến với Người để nhận được sự nâng đỡ, an ủi. Đối với Chúa Giêsu, ách chính là luật đã bị con người làm biến chất thành những gánh nặng không sao gánh nổi (x. Lc11,46; Cv 15,10). Chúa Giêsu mời mang lấy ÁCH của Người nghĩa là giữ Luật êm ái, nhẹ nhàng của Người: Luật yêu thương.

Chúa Giêsu đến không để xét xử nhưng để cứu. Cứu không phải bằng cách hủy bỏ Luật nhưng là kiện toàn bằng cách đưa tất cả gánh nặng của Luật lên thập giá và để lại cho ta luật yêu thương. Xin Thánh Thần Chúa soi sáng giúp ta can đảm mang ÁCH của Vị Vua- Mêsia hiền hậu khiêm nhường.