TẠ ƠN CHÚA

“Muôn ngàn đời  Chúa vẫn trọn tình thương “

Vậy là công trình khu nhà mới của các chị em cộng đoàn Đăkmil đã hoàn thành. Ngày 14.01 vừa qua, Quý cha đã đến làm phép khu nhà mới và hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn với các chị em trong cộng đoàn.

Trong Thánh Lễ có sự hiện diện của cha cố Anrê là người đã cho cộng đoàn phần đất này để xây dựng và phát triển. Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện của Cha Quản Hạt và cũng là Cha Chánh xứ Giáo xứ Vinh An. Cha phó Phaolô, kiêm quản nhiệm Giáo Họ và cũng là cha Bề Trên cộng đoàn Ngôi Lời ở Thanh Sơn, cha đã chủ tế trong Thánh Lễ hôm đó. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của cha phó Giuse và cha Gioan Baotixita, Dòng Ngôi Lời.

Về tham dự Thánh lễ tạ ơn với chị em còn có sự hiện diện của dì Giám Tỉnh, quý dì Bề trên, quý dì ở các cộng đoàn, quý tu sĩ là đại diện các cộng đoàn đang phục vụ tại Vinh An, quý ông bà cố, ban đại diện Hiệp Hội Thánh Thể, đại diện các ban ngành đoàn thể, các ân nhân là những người đã chia sẻ giúp hoàn thành ngôi nhà mới cả về vật chất lẫn tinh thần, các anh em trong đội thi công công trình. Và đặc biệt không thể không kể đến đó chính là các anh chị em trong Giáo Họ Thanh Sơn và Thanh Hà. Trong những công việc khó khăn cần nhiều nhân sự thì mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ, hy sinh việc nương rẫy để đến giúp công trình sớm hoàn thành.

Tất cả tình yêu thương và sự hy sinh của mọi người đã góp phần làm nên sự hoàn thiện cho khu nhà mới này. Tạ ơn Chúa vì qua đó cho thấy bàn tay Chúa vẫn không ngừng quan phòng và đồng hành với các chị em.

Xin Chúa thương chúc lành cho những người đã yêu thương và nâng đỡ chị em trong thời gian qua.