Ai tín

Trong tình hiệp thông xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn
ông cố Mác-Cô Nguyễn Văn Chính
là thân phụ chị Monica Nguyễn Thị Thùy Hương
vừa mới qua đời sáng nay. Hưởng thọ 68 tuổi.

   Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào sáng thứ tư ngày 20 tháng 01 năm 2021,            tại giáo xứ Gioan – Gp Đà Lạt.