MẦU NHIỆM THÁNH THỂ VÀ SỰ PHỤC SINH THÂN XÁC

Chúa phán Ta là sự sống lại và là sự sống.

Thịt Máu Ta chính là lương thực thần linh nuôi nhân loại.

Ai ăn Thịt, uống Máu Ta sẽ sống lại, sẽ được sống đời đời.

Chút suy tư, nhờ việc Rước lễ, ta có được sự sống đời đời cho thân xác phải chết, hư nát của chúng ta.

Không lý giải bằng suy lý. Chỉ suy niệm bằng chiêm ngắm một thực tại trần thế mà Chúa đã thương ban cho nhân loại: CÁI TRỨNG GÀ.

Khoa học ngày nay có thể tạo ra được cái trứng gà giống hệt cái trứng gà có trống, từ dạng thức, thành phần hóa học, mùi vị, bổ dưỡng…Nhưng có một điều khoa học không làm được là đem quả trứng nhân tạo ấy CHO ẤP (gà ấp hoặc máy ấp) thì không thể nào nở ra chú gà con được. Cái trứng nhân tạo ấy chỉ có giá trị rất nhỏ, trong một khoảng khắc và nhất là không có mầm sống nơi mình, không lưu truyền sự sống được. Nó bị ăn, bị tiêu tan và hoàn toàn biến mất vĩnh viễn không để lại dấu tích gì. Đó là hình ảnh của cái thân xác phải chết và mục nát hoàn toàn biến mất của chúng ta. 

Nhưng với cái trứng được gà trống đạp mái? Một mầm sống vĩnh hằng đã được gieo cấy vào cái trứng vô tri, hữu hạn, phải hư nát…Do đó đem quả trứng đó đi ấp thì…MỘT CHÚ GÀ CON CHÀO ĐỜI, góp mặt vào mầu nhiệm sự sống trường tồn, sự sống “GÀ” tiếp tục lưu truyền dù các chú gà lần lượt vào nồi, vào bụng ai đó và biến mất.

Nhân tính của loài người, nhất là thể xác, sẽ vĩnh viễn mục nát vì bản chất hữu hạn của nó, vì tội…Cho dù linh hồn là giống thiêng liêng chằng hề chết được thì nhân loại vẫn không còn vì đã là con người thì phải có hồn và xác không thể phân ly: chỉ có hồn thì đó là ma hoặc thần, chỉ có xác là súc vật. Do đó để nhân loại đích thật tồn tại thì xác phải sống lại và sự sống ấy phải tồn tại vĩnh viễn chứ nếu lại chết như Ladarô, con trai bà góa thì chẳng được ích gì.

Yếu tố nào có được năng lực làm cho cái xác phải thối nát của chúng ta hồi sinh và có được sự sống đời đời? ĐÓ LÀ TÌNH YÊU ĐẦY QUYỀN NĂNG CỦA THIÊN CHÚA.

Quyền năng yêu thương ấy được Thiên Chúa biểu lộ qua Bí Tích Thánh Thể. Thân xác phải hư nát của chúng ta có thể tạm so sánh với cái trứng gà KHÔNG CÓ TRỐNG. Bí Tích Thánh Thể là mầm sống thần linh được Thiên Chúa trao ban thấm dần vào cái xác phải chết của chúng ta và nên một từ từ với xác thân chúng ta nhờ ĂN (Rước lễ). Lưu ý: ăn cái gì thì ta và lương thực đó nên một, và lương thực đó thành máu thịt, sức sống của ta. Bao lâu ta còn ăn uống một cách ngon lành là bảo đảm bấy lâu ta còn sống. Nhờ vậy sức sống thần linh của Bí Tích Thánh Thể dần thấm vào xác thịt chúng ta (giống như yaourt, men biến đổi sữa và bột) tạo thành nơi xác thân ta một mầm sống thần linh ẩn tàng, nhờ đó, cho dù xác thân ta phải “hư nát trong phần mộ” thì sức sống thần linh của Bí Tích Thánh Thể vẫn còn tồn tại thâm sâu vào từng tế bào, từng nguyên tử của thân xác chúng ta. Sức sống thần linh ấy nơi từng cá nhân sẽ như những “ký hiệu nhận diện” giúp các nguyên tử của từng thân thể mỗi người sẽ được qui tụ lại đúng nơi, đúng chỗ không lẫn lộn, kết hợp với hồn hoàn tất mầu nhiệm phục sinh và được thông phần thiên tính cách biệt vị (personnellement).

Rồi khi đến NGÀY TẬN THẾ (trước lúc này thân xác từng người chúng ta bị phân tán thành nguyên tử trộn lẫn lung tung với các nguyên tử của những thọ tạo hữu hình khác mà mắt phàm, sức người không sao phân biệt được), lúc đó, Thiên Chúa dùng quyền năng sáng tạo của Người “TÁCH BIỆT” (công trình sáng tạo của Thiên Chúa được Kinh Thánh trình bày như là một quá trình tách biệt, định hình và ổn định trật tự) giữa cái đống hỗn mang các nguyên tử ấy, để rồi định hình cái gì ra cái đó đưa tất cả về lại trật tự ổn định “tốt đẹp” của công trình sáng tạo, đồng thời hoàn tất công cuộc sáng tạo bằng cách ban cho tất cả, sự sống vĩnh cửu thần linh nhờ mầm sống thần linh đã thấm vào vật chất qua Bí Tích Thánh Thể.

Nên nhớ, Bí Tích Thánh Thể không chỉ thánh hóa nhân loại mà còn thánh hóa toàn thể vũ trụ nữa, vì trong Thánh Thể có “hoa màu ruộng đất”, “lao công con người”, có “Mình Máu linh hồn” và “Thần Tính của Đức Giêsu”.

Như vậy, vào ngày sống lại, Tận Thế toàn thể vũ trụ đều thấm nhuần sức sống phục sinh thần linh nhờ Bí Tích Thánh Thề, được thông phần sức sống thần linh, riêng con người còn thêm “thông phần thiên tính”…Công cuộc sáng tạo, Cứu Chuộc của Thiên Chúa đạt mức viên mãn. Lúc ấy toàn thể vũ trụ đều được “Yaourt hóa” được “men hóa”. Hình thức bên ngoài BÁNH – RƯỢU của Bí Tích Thánh Thể không còn nữa, nhưng sức sống thần linh của Bí Tích Thánh Thể vẫn tồn tại trong từng chi tiết của mỗi tạo vật để tiếp tục gìn giữ, hiệp nhất mọi loài trong tình trạng hoàn thiện vừa được Thiên Chúa Ba Ngôi thương ban, hoàn tất trong các thọ tạo của Người. Lúc đó không cần hình thức nữa, vì Thiên Chúa đã là tất cả trong mọi sự. Lúc đó Đức Giêsu cũng hoàn tất lời hứa của Thánh Thể: ai ăn Ta sẽ có sự sống đời đời (6,58b) và còn hơn thế nữa: Cha, Đức Giêsu, môn đệ sẽ nên một (x.Ga 13,20; 17,21). Cha Ta và Ta sẽ đến ở trong người ấy (x.Ga 14,20). Thánh Thần sẽ ở luôn mãi trong môn đệ (x.Ga 14,16b).

Hình thức của Thánh Thể không còn.

Nhưng ý nghĩa, sức sống của Thánh Thể vĩnh tồn trong chúng ta và trong toàn thể tạo vật.

Frère Pierre Đình Long FSC