Viết về Cha

“Thấy đám đông, Người chạnh lòng thương” ( Mt 9,36)

( Kính dâng cha trong ngày Kỷ niệm 65 năm Hồng Ân Linh mục)

Năm 1958

Người thanh niên,
mong ước thành linh mục
một đời phục vụ người cùng khổ.
Vì : “Thấy đám đông, người chạnh lòng thương”.

Năm 1976

Vị Giám đốc,
được “mời” đi học tập
sống cùng phường lâu la, trộm cắp.
Bởi : “Thấy đám đông, người chạnh lòng thương”.

Năm 1988

Một công dân,
nhận trách nhiệm “Bề trên”
Tu hội các Nữ tu Thánh Thể.
Chỉ vì : “Thấy đám đông, người chạnh lòng thương”.

Năm 2013

Vị Lãnh đạo,
tìm náu thân, ẩn mình
với quan tâm, yêu thương, nâng đỡ.
Cũng vì: “Thấy đám đông, người chạnh lòng thương”.

Năm 2020

Người Cha già,
mong ước về cội nguồn
sống thinh lặng, an vui, cầu nguyện.
Tất cả vì: “Thấy đám đông, người chạnh lòng thương”.

Và hôm nay,

Người vẫn khiêm tốn, hiền từ
ân cần tiếp đón, chan hòa yêu thương.
Đơn giản, chỉ vì: “Thấy đám đông, người chạnh lòng thương”.

                                                                            Chiều Pleiku 22.07.2023                                                                                             Nt. Agnes, Nữ tỳ Thánh Thể