Tin Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Sư Huynh Phê rô Nguyễn Đình Long, FSC.

  • ”Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.”(Ga 20,22)

  • ”Và họ tràn đầy Chúa Thánh Thần.”(Cv 2,4)

Hôm nay Giáo Hội mừng trọng thể Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Mùa Phục Sinh chấm dứt và Mùa Thường Niên lại tiếp tục, sau khi bị cắt đứt bởi Mùa Chay và Mùa Phục Sinh. Với năm B, 2018, hôm nay cũng là Chúa Nhật thứ bảy  trong Mùa Thường Niên. Với biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, Giáo Hội chính thức công khai ra mắt bàn dân thiên hạ. Thời đại Giáo Hội đảm nhận tiếp tục công trình của Chúa Giê-su đã khởi sự, nay bắt đầu. Và để giúp Giao Hội hoàn tất sứ vụ được giao phó, Chúa Thánh Thần đã được hứa ban cho Giáo Hội.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giê-su Phục Sinh ‘‘thổi hơi’‘ và nói ”Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Hình ảnh gợi lại công trình sáng tạo: Chúa thổi hơi, làm ”tượng đất” Adam thành một con người. Vậy Chúa Thánh Thần là như linh hồn của Giáo Hội. (GLHTCG # 809)

Trong bài đọc 1, Chúa Thánh Thần đến với nhóm 12 qua hình ảnh Gió, Lửa.

  • Gió trong Kinh Thánh là ”Hơi thở”. Đó là biểu tượng của sự sống, của hiệp nhất. Thực vậy, sách Cv cho thấy: một là tiếng gió lan rộng khắp thành mà toàn bộ khách hành hương kéo đến nhà các tông đồ đang ở (Cv 2,6), nhờ đó họ nghe được lời rao giảng của Phêrô và trở lại, hiệp nhất với Giáo Hội.

  • Lửa là dấu chỉ Thiên Chúa hiện diện, là biểu tượng của lòng nhiệt thành. Nhờ có lửa Thánh Thần, các tông đồ vượt thắng sự sợ hãi, mở toang cửa bước ra rao giảng, chính thức công khai mở ra thời của Giáo hội.

Chúng ta đã chịu phép THÊM SỨC, hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn đời ta để cuộc đời Giáo Hội và mỗi tín hữu là một lễ HIỆN XUỐNG mới cho thế giới hôm nay.