Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá, Năm B.

Sư Huynh Phêrô Nguyễn Đình Long, FSC

Lễ Lá khởi đầu Tuần Thánh là tuần Giáo Hội mời gọi các tín hữu sống cao độ, mật thiết, biệt vị Mầu Nhiệm Thập Giá cứu độ mang lại niềm vui vĩnh cửu của Chúa Giêsu. Thực vậy, bầu khí ảm đạm của Tuần Thánh lại được khai mạc bằng cuộc kiệu lá đầy phấn khởi tôn vinh Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, Đấng nhân danh Chúa mà đến. Qua chi tiết này, Giáo Hội mời tín hữu khám phá ra và sống NIỀM VUI của lộ trình Thập Giá của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ được chiêm ngắm NGHỊCH LÝ NIỀM VUI thập giá trong Bài Thương Khó, đặc biệt của Maccô.

Thật vậy, mục đích tối hậu của sứ mạng cứu thế của Chúa Giêsu là làm cho mọi người nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô. (Ga 17,3) Thế nhưng lúc còn sinh tiền, bao lời dạy dỗ hấp dẫn, bao phép lạ vĩ đại Người làm vẫn không thuyết phục được dân nhận ra và tin Chúa Giêsu và Con Thiên Chúa; Ngược lại, khi Người nói thẳng Người là Con Thiên Chúa, thì họ kết án tử hình Người (Mc 14,62-63)

Vậy mà chính lúc Chúa Giêsu gục đầu tắt thở trên Thập Giá trong phó thác “Lạy Thiên Chúa của con, sao Chúa bỏ con.”(Mc 15,34), thì ĐÚNG NGAY LÚC ẤY:

– “Bức màn  trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai”(15,38). Bức màn ngăn cách giữa Thiên Chúa và dân bị phá hủy. từ nay con người có thể gặp trực diện Thiên Chúa. Thập Giá của Chúa Giêsu đã nối kết lại tình thân giữa con  người với Thiên Chúa: VUI!

– “Thấy Chúa Giêsu tắt thở như vậy, viên đại đội trưởng liền nói: “QUẢ THẬT Người này LÀ CON THIÊN CHÚA”(15,39). Vậy Thập Giá đã là tác nhân đã mạc khải Chúa Giêsu là Thiên Chúa và nhân loại đã nhận ra. Vậy Thập Giá đã đưa sứ mạng của Chúa Giêsu đến chỗ hoàn tất: VUI!

Vậy hãy vui mừng tuyên xưng “Vinh dự của chúng ta là Thập Giá Đức Kitô” và VUI MỪNG cầm lá  bước theo lộ trình Giêsu Thập Giá.