THƯ CỦA BỘ TU SĨ

                  CONGREGATIO
PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE
ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE

Prot.n. Sp.R. 2760/ 2022

Vatican, ngày 25 tháng 1 năm 2022

Mến gửi tất cả anh chị em sống đời thánh hiến,

Nhân dịp cử hành Ngày Đời Sống Thánh Hiến lần thứ 26, ở thành phố Roma này, chúng tôi sẽ vui mừng tham dự Thánh Lễ do Đức Giáo Hoàng Phanxicô chủ sự tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Chúng tôi tin chắc rằng tại các cộng đoàn và các giáo phận khác trên thế giới, ngày 2 tháng 2 sẽ là cơ hội cho các cuộc tụ họp đánh dấu lòng trung thành của Thiên Chúa được biểu lộ qua sự kiên trì hân hoan của rất nhiều người nam người nữ sống đời thánh hiến trong mọi thời, các tu sĩ, đan sĩ, các Hội Dòng chiêm niệm, các Tu hội Đời và các Tu hội mới, các thành viên Ordo Virginum, các ẩn sĩ và thành viên các Tu đoàn sống đời tông đồ.

Năm ngoái, chúng tôi cũng đã gửi lời mời gọi đến cho các anh chị vào dịp này, đó là thực hành linh đạo hiệp thông (Vita Consecrata 46) để cùng nhau mơ ước và trở thành những người kiến tạo khát vọng phổ quát về tình huynh đệ (Fratelli Tutti 8). Cách nào đó, những lời ấy đã chuẩn bị cho hành trình của Hội thánh mà chúng ta vừa mới bắt đầu, với tên gọi “Để tiến tới một Hội thánh Hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ mạng”.

Trọng tâm của năm nay nằm trong từ ngữ thứ hai của chủ đề Thượng Hội Đồng, mời gọi mỗi người chúng ta thực hiện phận vụ của mình, đó là tham gia. Đừng để một ai tự loại trừ mình hoặc cảm thấy mình bị loại ra khỏi hành trình này, đừng để ai nghĩ rằng “việc đó không liên quan gì đến tôi”. Mọi người được yêu cầu tham gia vào “sức năng động của việc lắng nghe nhau, được thực hiện ở mọi cấp trong Giáo hội, liên quan đến tất cả đoàn dân Chúa” (ĐGH Phanxicô nói cho Giáo phận Roma, ngày 18 tháng 9 năm 2021).

Đây chủ yếu là hành trình thách đố mọi cộng đoàn được kêu gọi trong lối diễn đạt có thể nhìn thấy được của tình yêu hiệp thông, phản ánh mối liên hệ của Ba Ngội Thiên Chúa, thiên hảo và tuyệt mỹ, có thể đánh thức những nguồn năng lực mới để đối mặt cách cụ thể với giây phút hiện tại. Nếu chúng ta xem xét lại ơn kêu gọi của chúng ta, chúng ta sẽ khám phá lại niềm vui được trở nên phần tử của kế hoạch Tình Yêu mà các anh chị em đi trước chúng ta và cùng với chúng ta hiến dâng cuộc sống. Đúng là lòng nhiệt thành tuyệt vời ngay từ khi bắt đầu câu chuyện về ơn gọi của chúng ta, hết sức kinh ngạc khi khám phá ra “Chúa cũng đang kêu gọi tôi” thực hiện ước mơ này để đem lại thiện ích cho nhân loại! Chúng ta hãy phục hồi và quan tâm đến những cam kết của chúng ta vì biết rõ chúng có nguy cơ mất đi sức mạnh theo thời gian, đặc biệt khi chúng ta thay thế sự lôi cuốn của cái “chúng ta” bằng sức mạnh của cái “tôi” nơi mình.

Đặc điểm đầu tiên của sự tham gia là thuộc về. Tôi không thể tham gia nếu tôi coi mình là toàn thể, nếu tôi không nhận ra mình chỉ là một phần của kế hoạch chung được chia sẻ, và nếu tôi không xác tín vững chắc và sâu xa rằng “Để sống, toàn cơ thể và các phần tử phải hiệp nhất”“Hiệp nhất luôn ở trên xung đột!” (ĐGH Phanxicô, cuộc tiếp kiến ngày 19 tháng 6 năm 2013).

Khi đi theo con đường này của Hội thánh, anh chị em thân mến, chúng ta hãy tự hỏi xem trong các cộng đoàn của chúng ta, chúng ta đang lắng nghe theo kiểu gì ? Ai là người anh em, chị em mà chúng ta lắng nghe, và tại sao chúng ta lắng nghe họ trước hết? Một lần nữa, mọi người và từng người trong chúng ta được mời gọi để xem xét vấn đề này. Chúng ta không thể nói mình là một cộng đoàn được kêu gọi, và thậm chí tệ hơn, một cộng đoàn đang sống nếu chúng ta thiếu sự tham gia của một người nào.

Chúng ta hãy bước vào cuộc hành trình này của toàn thể Hội thánh, với sự phong phú đoàn sủng và đời sống chúng ta, không che giấu mệt mỏi và tổn thương, mạnh mẽ xác tín rằng chúng ta chỉ có thể đón nhận và trao ban “Thiện hảo” vì “Đời sống thánh hiến được sinh ra trong Hội thánh, chỉ có thể lớn lên và mang lại hoa trái Tin mừng trong Hội thánh, trong sự hiệp thông sống động với đoàn tín hữu Dân Chúa” (ĐGH Phanxicô, ngày 11 tháng 12 năm 2021).

Như thế, việc tham gia trở thành trách nhiệm: chúng ta không thể không ở giữa những người khác và cùng với những người khác, thậm chí phải làm nhiều hơn nữa theo lời mời gọi này để trở nên một Hội thánh hiệp hành ! Chúng ta nhận thức rõ ràng tính hiệp hành bắt đầu từ bên trong: từ sự thay đổi não trạng, từ việc hoán cải cá nhân, trong cộng đoàn chúng ta, trong gia đình, tại nơi làm việc, trong các cơ cấu của chúng ta, trải dài đến các sứ vụ và sứ mạng.

Đó là năng động lực in sâu vào đời sống chúng ta, giống như âm vang của lời đáp trả đầu tiên đối với tình yêu của Chúa Cha mà chúng ta đã lãnh nhận. Chính sức năng động của tiếng gọi và sự cam kết vốn nằm ở gốc rễ của thái độ chỉ là một phần của tiến trình, sẽ tác động trên đời sống của cộng đoàn và của mỗi người. Đó là, để cảm nhận những vết thương và nỗi khắc khoải trong da thịt chúng ta, để làm những gì chúng ta có thể, đặt mọi sự vào tay Chúa qua cầu nguyện, không trốn tránh những nỗ lực làm chứng để hy vọng, sẵn sàng chịu mất mát bao lâu chúng ta nuôi dưỡng hành trình chung được khởi đầu bằng việc lắng nghe.. Điều này đòi hỏi chúng ta phải dành chỗ cho người khác trong đời sống chúng ta, bằng cách nghiêm túc đảm nhận những gì quan trọng đối với họ.

Thế nên, việc tham gia mang phong cách đồng trách nhiệm, không chỉ liên quan tới tổ chức và hoạt động của Hội thánh, nhưng còn liên hệ tới bản chất, sự hiệp thông và ý nghĩa tối hậu của Hội thánh : ước mơ loan báo Tin mừng muốn đi ra tới mọi người, quan tâm đến mọi người, cảm nhận tất cả chúng ta đều là anh em chị em, hiệp nhất trong cuộc sống và trong lịch sử là lịch sử cứu độ.

Chúng ta hãy cùng tiến bước !

Chúng ta hãy ký thác bước đường của chúng ta cho Đức Maria, người phụ nữ ân cần chăm sóc. Nguyện xin phúc lành của Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên từng người chúng ta.

Tổng Giám mục José Rodríguez Carballo O.F.M             Hồng y João Braz de Aviz
                        Thư ký                                                              Tổng trưởng