Ngày 01 Tháng 9

Ngày 01 Tháng 9

“cách sống đẹp nhất : tin cậy Thiên Chúa, bảo tồn sự bình an trong lòng, nhìn xem mọi sự bên khía cạnh tốt, biết chịu đựng và làm lành cho mọi người đừng bao giờ làm ác”.

(Đức Giáo Hoàng Gioan 23)

 

.