Thơ

Trong Thanh Vắng

Khuyu khoắt!

Bên nhà Tạm

Ngọn đèn chầu leo lắt.

Tôi lặng yên

Rời xa trần thế.

Từng hơi thở

Xin được hòa cùng hơi thở Thần Linh

Từng nhịp tim

Mong cùng nhịp yêu với Đấng Vô Hình.

Gánh nặng vơi đi, nhọc nhằn tan hết

Thật an bình,

Thanh tịnh.

                                                  Sr. Dã Quỳ

( Cảm nhận trong giờ chầu Thánh Thể đêm)