NGƯỜI MẸ DIỄM PHÚC!

Tháng 10, tháng mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, người Mẹ diễm phúc của Chúa, người đã thưa tiếng “xin vâng” và đáp trả trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa vì từ thuở đời đời, trong ý định yêu thương Thiên Chúa đã tuyển chọn Đức Maria – một thụ tạo trổi vượt nhất trong nhân loại – tham dự sâu xa vào sự sống Thần Linh của Ngài. Thiên Chúa đã tôn phong Mẹ là Nữ Vương trời đất, và trang sức cho Mẹ muôn vàn ân sủng. Hạnh phúc thay! tôi được gọi Đức Maria là Mẹ, một người Mẹ được Thiên Chúa ban tặng, để ai đón nhận và yêu mến Mẹ thì được lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.
Mẹ Maria như bao người nữ khác ở Nadarét, bình dị, sinh trưởng trong một gia đình đạo đức, thánh thiện. Một cô gái tuổi còn thanh xuân. Thiên Chúa đã ghé mắt nhìn và thương chọn cô, để đón nhận và thực thi Lời Chúa, là cưu mang và sinh hạ Đấng Cứu Thế. Mẹ Maria được nhắc đến trong tháng 5, tháng 10 này hay trong từng ngày, vì đời Mẹ đã gắn liền với Con Chúa. Vì thế, Mẹ có vị trí đặc biệt trong Giáo Hội, trong nhân loại và trong mỗi người. Người Mẹ của sự bí nhiệm thần thiêng bởi được cưu mang sự sống thần linh là Chúa Giêsu trong con người hữu hình của Mẹ. Mẹ đón nhận thực tại sống động , thực tại ấy vẫn luôn hiện diện trong Thánh Thể mỗi ngày, nơi các nhà thờ, nhà nguyện và nơi cung lòng mỗi người Kitô hữu.
Vì sao Mẹ đặc biệt?  Các thánh cũng như các sách viết về Mẹ có thể nói nhiều vô kể. Đó là các nhân đức, là hành trình dương thế của Mẹ, là những bước chân đồng hành cùng Con, là những lời nói của Mẹ, là những ân ban Mẹ đã, đang và còn tiếp tục thực hiện ở thời điểm Chúa muốn. Quả thật, Mẹ Maria đã đi với Chúa Giêsu trong suốt hành trình trên dương thế. Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống trần và nhận lấy thân phận người nghèo, Mẹ cũng là người phụ nữ dân quê trong làng nhỏ bé. Chúa yêu nhân loại, Mẹ cũng thế. Chúa chết cho nhân loại, Mẹ cũng chịu đâm thâu trong lòng. Cha Thánh Eymard nói rằng: “Chúa Giêsu nung nấu con tim Mẹ bằng tình yêu, hai con tim nói với nhau, tiếng nói của con tim là tiếng nói không lời, họ hiểu nhau. Đó là trái tim Chúa Giêsu kết hợp với trái tim Mẹ đối thoại trong tình yêu: Chúa Giêsu nói và Mẹ đáp lời. Mẹ nói, Mẹ chúc tụng Chúa. Chúa Giêsu hòa hợp với Mẹ Maria hoàn toàn và không thể có sự hòa hợp nào hoàn hảo hơn nữa” (Linh Đạo tập 1, tr.53). Như thế, Chúa và Mẹ là hai nhưng nên một cách trọn vẹn, trong cùng nhịp đập trái tim yêu thương. Vì vậy, Mẹ hiểu được nỗi đau của con cái mình. Mẹ sẽ làm gì ư? Mẹ có quyền phép gì ư? Tôi thiết nghĩ: Mọi ơn mà tôi nhận được đều đến từ Thiên Chúa, nhưng có một điều mà tôi tin chắc rằng: “nhờ Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ” mà những ơn lành tôi nhận càng được nhiều hơn, vì Mẹ hằng chuyển cầu cùng Chúa cho tôi mỗi khi cần. Mẹ là máng thông ơn Thiên Chúa, là cầu nối của sự thánh thiện Thiên Chúa mà nhiều khi vì tội lỗi làm cho tôi khó lòng đến gần Thiên Chúa; thì qua Mẹ, tôi được nhận lãnh ơn trợ lực.
+ Lạy Mẹ Maria yêu dấu!
Trong Phúc Âm, cuộc đời âm thầm của Mẹ chỉ được miêu tả trong một câu ngắn gọn:
“Bà Maria thì ghi nhớ tất cả những sự ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng”. (Lc 2, 19)
Có lẽ Mẹ cũng chưa thể hiểu ngay lập tức tất cả công trình Chúa làm.
Có lẽ Mẹ cũng phải lâu ngày dài tháng cầu nguyện và chiêm niệm cuộc đời mình
và cuộc đời Chúa Cứu Thế con yêu dấu của mình,
để nhận ra những đường thẳng mà bàn tay Thiên Chúa vẽ
qua những nét dường như rất cong, rất nguệch ngoạc trong đời.
Xin Mẹ giúp con khi năng ngắm Phép Mân Côi cũng suy đi nghĩ lại những điều Chúa dạy, những việc Chúa làm trên cuộc đời con với lòng tin tưởng phó thác vào tình thương của Chúa. Để trong hành trình đức tin, nhờ sống gắn bó với Chúa, thân tình với Mẹ, mà con có thể vượt thắng được mọi khó khăn thử thách hầu đạt tới đích thánh thiện và mưu cầu lợi ích cho tha nhân, cho các linh hồn. 
                                                                                                                          Học viện SSS.