Ngày 24, Tháng 6

 

 Chúa Thánh Thần là Đấng đem lại cho tâm hồn bạn sự bình an và cho trí khôn bạn sự yên hàn.

(St Amrôxiô