Lời Khấn Toàn hiến chính bản thân mình của thánh Phêrô-Julianô-Eymard (le voeu de la personnalité)

 

Phêrô Trần Đức Tuấn