Hiệp thông tháng 9/2023

  Chủ đề: CẦU NGUYỆN CHUNG

Suy niệm:  Mt 18, 15-20.

  Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su mang lại cho chúng ta niềm hy vọng khi cầu nguyện và làm cho chúng ta nhận ra điều làm đẹp lòng Thiên Chúa, chính là bầu khí hiệp nhất, yêu thương trong lời nguyện xin:

“Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho”.(Mt 18, 19)

Khi cầu nguyện, cầu xin, chúng ta phải luôn nhớ rằng cầu nguyện trong đức tin, đừng cầu xin trong may rủi, Người rất cần sự đóng góp của mỗi người dù rất nhỏ bé .“ Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ. “(Mt 18, 20)

Chúng ta là thân mình của Đức Kitô, không là những bộ phận riêng lẻ, chúng ta phải liên kết nhau, liên kết trong Giáo hội, liên kết nhau lại nhân danh Chúa Kitô. Đừng chia rẽ, đừng tự tách mình ra khỏi giáo hội.

    Mặt khác cầu nguyện không có nghĩa là tất cả những gì chúng ta cầu xin đều được Thiên Chúa nhậm lời. Để được Thiên Chúa nhận lời, chúng ta phải tránh những lời cầu xin ích kỷ hay có hại cho người khác, mà là những lời đẹp lòng Thiên Chúa và sinh ích cho tha nhân. Thiên Chúa biết điều gì đem lại ơn cứu rỗi cho mỗi người chúng ta và Ngài sẽ ban những gì tốt lành tùy theo lời chúng ta cầu xin.

Lời Chúa cũng như bài học hôm nay dạy chúng ta là con cái trong gia đình Hội Thánh, khi cầu nguyện ngoài những tâm tình riêng, chúng ta còn hiệp ý với toàn thể Hội Thánh mà dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện chung trong Thánh lễ, khi cử hành các Bí tích, các Giờ kinh nguyện chung,..

Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói : 

“Ở đâu có hai, ba người họp nhau cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy Đấng ngự trên trời sẽ ban cho”,            

Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết siêng năng và yêu mến những giờ cầu nguyện, nhất là những giờ cầu nguyện chung với nhau như tham dự Thánh Lễ, cử hành các Bí Tích, các Giờ kinh chung,… để chúng con nói lên được tinh thần hiệp nhất, yêu thương và để những ý nguyện của chúng con cầu nguyện được Chúa thương nhận lời. Amen.

Nhớ Lời Chúa

“Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” (Mt 18, 20)

Thực hành Lời Chúa

-Nhắc nhở nhau siêng năng tham dự thánh lễ và đọc kinh trong gia đình mỗi ngày.

– Siêng năng tham dự những buổi chầu Thánh Thể chung với giáo xứ và Hiệp Hội Thánh Thể.

TIỂU SỬ THÁNH EYMARD

 • Cha đổi mới giáo dân bằng bài giảng đơn sơ. Bài giảng bằng chính gương sáng của mình.

 • Buổi tối các ông vào nhà xứ, cha tiếp đón và giải tội cho họ.

 • Ngài còn đặc biệt quan tâm việc dạy Giáo lý cho trẻ em.

 • Cha cho người nghèo tiền và cho cả dụng cụ của nhà bếp. Cha được tiếng là “ông thánh túi thủng”

HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN

 1. Martha H’ H Nôih
  Làng Plei Kép-Gp Kontum

 1. Martha H’Hnôih
  Plei Kép-Gp Kontum

 1. Phalo Rchom K’lơ
  Plei Ngó-Gp Kontum

 1. Anna Nguyễn Thị Trung Trinh
  Gx Tiên Sơn-Gp Kontum

 1. Têrêsa Nguyễn Thị Chiểu
  Gx.Hải Hưng-Gp Long Xuyên

 1. Anna Lê Thị Là
  Gx Tân Bình-Gp Long Xuyên

 1. Đaminh Trần Đức Tưởng
  Gx Thanh Bình-Gp.Xuân Lộc

 1. Maria Phạm Thị Nhâm
  Gx Thọ Lâm-Gp Xuân Lộc

 1. Anna Hoàng Thị Phận
  Gx Lam Sơn-Gp Bà Rịa

 1. Maria Nguyễn Thị Mơ
  Gx Phước Hưng-Gp Bà Rịa

 1. Giuse Trần Văn Hợp
  Gx Hiệp Phát-Gp Đà Lạt

THÔNG TIN

 • Xin chúc mừng quý thành viên mang thánh hiệu được kính trong tháng 9:

 • Thánh Giêgôriô Cả GH (3/9)

 • Thánh Têrêsa Calcutta (5/9)

 • Sinh nhật Đức Mẹ (8/9)

 • Thánh Gioan Kim khẩu (13/9)

 • Đức Mẹ sầu bi (15/9)

 • Thánh Mátthêu TĐ (21/9)

 • Thánh Padre Pio 5 dấu (23/9)

 • Thánh Vinh sơn Phao lô (27/9)

 • Tổng lãnh các thiên thần Micae, Gabrien, Raphael (29/9).

 • Thánh Giêrônimô (30/9)

 • Trong tháng 9 có lễ Suy tôn thánh giá. Xin quý thành viên tham dự sốt sắng và suy niệm về tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Cùng với Mẹ Maria đã theo Chúa trên con đường khổ nạn, chúng ta cũng với Mẹ hiệp dâng thánh giá đời mình lên với thánh giá Chúa để được Chúa biến đổi và trở của lễ hy sinh, đền tội mang ơn cứu độ cho bản thân và cho thế giới.

 • Xin cùng chia sẻ niềm vui với giáo phận Phan Thiết, ngày 2/8, lễ kính thánh Tổ phụ Eymard vừa qua, đã có 115 thành viên gia nhập Hiệp Hội Thánh Thể. Xin Chúa ban cho quý tân thành viên được luôn yêu mến Chúa và trung thành bước theo Chúa, làm tông đồ cho Chúa Giêsu Thánh Thể giữa cuộc sống hôm nay.