HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN.

Trong Niềm Tin vào Chúa Kitô Tử nạn và Phục Sinh,

chúng ta cùng cầu nguyện cho một chị của chúng ta:

Sr. Madeleine Gauvin

tại Cộng Đoàn Nữ Tỳ Thánh Thể Québec-Canada

đã được Chúa gọi về lúc 21g15, ngày 01/02/2019. Hưởng thọ 90 tuổi, với 62 năm khấn dòng.

Thánh Lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 14g, ngày 05/02/2019.

Xin quý chị em trong Tỉnh Dòng hiệp lời cầu nguyện để Sr.Madeleine sớm được hưởng hạnh phúc bên Chúa.