LỬA THÁNH THỂ.

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất,
và Thầy những ước mong lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49)
Chúa Giê-su mong ước ngọn lửa Thánh Thần, ngọn lửa tình yêu mà Người đem đến được lan tỏa đến mọi người. Ngọn lửa tình yêu được tìm thấy nơi Bí Tích Thánh Thể (Bí tích của tình yêu thương). Chính Bí tích tình yêu này mà Chúa Giê-su ban Mình Máu Người làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn người Ki-tô hữu.
Cũng thế Thánh Phêrô Giuliano Eymard được Chúa Thánh Thần linh hứng làm cháy lên ngọn lửa Thánh Thể. Như lời bài hát của Linh mục Nguyễn Hòa,sss: “ Tâm hồn Ngài luôn luôn bừng cháy, lửa mến yêu nhiệm tích Thánh Thể,…” Vì thế mà khi lập dòng Thánh Eymard ước mong là sẽ giúp cho người lớn được xưng tội rước lễ.
Dõi theo chân Cha Thánh Eymard, những người con Thánh Thể dấn thân thi hành sứ vụ giới thiệu Chúa Giê-su Thánh Thể cho những người chưa biết Chúa. Để rồi ngày 13/8/2022 ánh bình minh của ngày mới vừa ló rạng, tại Giáo xứ Tân Lợi cộng đoàn dân Chúa vui mừng đón nhận 6 thành viên mới gia nhập đại gia đình Giáo Hội.
Trong sáu người dự tòng có người đã ngoài 60 tuổi. Tuy quá nửa đời người họ mới nhận biết và yêu mến Chúa, nhưng không gì là quá muộn màng. Cánh cửa Giáo Hội luôn mở rộng đón tất cả những người thành tâm thiện chí muốn theo Chúa.
Ngoài ra, tiếng Chúa được vang rền trái đất và Lời Chúa được loan truyền giữa muôn dân. Tin mừng đã và đang được rao giảng khắp mọi nơi qua mọi thời. Nhưng còn quá ít ỏi những người nghe rao giảng và theo Chúa. Đặc biệt, trên mảnh đất Buôn Mê Thuật thân yêu này vẫn còn nhiều người đồng bào chưa biết về Chúa. Vì thế sứ vụ loan báo Tin Mừng đang khẩn thiết và cấp bách. Là những Nữ Tỳ Thánh Thể chúng con luôn mang nơi mình sứ vụ loan báo về tình yêu thương của Chúa Giê-su Thánh Thể cho những người chưa biết Chúa.
CĐ Nữ Tỳ Thánh Thể Eabar