Giết Hại Nhau Bằng Miệng Lưỡi…

Đức Thánh Cha Phanxicô quả chí lý khi nói:

Vì ghen ghét, người ta đã giết hại nhau bằng miệng lưỡi và ngôn từ của mình. Khi không thích hay ghen ghét một điều gì đó, người ta bắt đầu xì xầm, bàn tán… Và chính những lời bàn tán đó sẽ giết chết người khác!”