ĐỨC MARIA – MẪU MỰC CỦA TÔI.

“Đức Maria là Mẹ và là mẫu mực của chúng tôi, vì hơn bất cứ ai khác, trong lòng cộng đồng tín hữu, Mẹ đã chăm chỉ với giáo huấn các tông đồ, trung thành với hiệp thông huynh đệ, vưới việc bẻ bánh và cầu nguyện” (LS 7.2). Mẹ Maria là Mẹ Giáo Hội, là mẫu gương trong đời sống huynh đệ, trong việc cử hành Thánh Thể và cả trong đời sống cầu nguyện. Vì cả cuộc đời Mẹ luôn hướng về Người Con Thánh Thể, Mẹ thờ lạy Chúa ngay trong dạ Mẹ.

Mẹ đã làm gì trong cử hành Thánh Thể? Mẹ đặt mình trước sự hiện diện của Chúa, Mẹ dạy con đặt chính con người của mình với những ưu khuyết điểm, như một của lễ kết hợp với Chúa Giê-su, dâng lên Chúa Cha. Của lễ mà vì yêu nhân loại, Chúa Giê-su đã ban chính mình làm của ăn. Cha Ê-ma có nói: “Hãy làm như Mẹ Maria, mỗi khi cử hành Thánh Thể, hãy nhớ bằng cách nào và với tình yêu nào Chúa ban cho ta Thánh Thể” ( LĐ Eymard, tập 3, trang 89). Bằng cách nào? Bằng việc Chúa Giê-su chấp nhận làm người như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Với thân phận làm người, Người nếm đủ mọi vị đắng cay của kiếp người, đến độ chết ô nhục trên thập giá. Một tình yêu vượt trên tình yêu con người, vượt không gian và thời gian. Điều này giúp con sống ý thức về sự hiện diện của Chúa, đồng thời xác tín tình yêu cao cả Chúa ban cho mỗi khi con rước Chúa vào lòng. Bên cạnh đó, con cũng học nơi Mẹ thờ lạy Chúa trong tâm hồn và hiện diện thiết thân qua hiệp lễ.

Mặt khác, thánh lễ được nối dài qua những giờ thờ phượng như LS 29 đã nói: “Sứ mệnh đòi chúng tôi kéo dài trong tôn thờ điều chúng tôi đã sống trong cử hành phụng vụ”. Đó là sứ mệnh của người nữ tỳ mà mẹ Maria là khuôn mẫu cho đời sống cầu nguyện. Mẹ thờ lạy Chúa Giê-su trong đời sống ẩn dật. Mẹ tập trung tất cả vào Thánh Thể, tôn thờ mọi trạng thái của Chúa trong màu nhiệm. Như thế, Mẹ nhìn mọi hoàn cảnh, mọi hoạt động, lời nói, phép lạ, sự nghèo khó… trong Thánh Thể. Đời sống ẩn dật của Mẹ là lời nhắc con sống âm thầm, khiêm nhường, hy sinh. Việc ẩn mình của Mẹ dạy con ẩn mình khi thờ lạy Con Thần Linh, để chỉ còn một tư tưởng, một ước muốn, một tình cảm của Con Mẹ. Mẹ tôn thờ mọi trạng thái trong Thánh Thể đã gợi lên trong tâm trí con Màu nhiệm cuộc đời Chúa khi chiêm ngưỡng Thánh Thể, qua đó làm phong phú giờ thờ phượng của con: Lúc chiêm ngắm Chúa ở Belem, lúc trên thập giá, hay trên đường rao giảng Tin Mừng… mà con hiệp dâng gia đình, cộng đoàn, hội dòng, Giáo hội, thế giới…

Con học hỏi nơi Mẹ tâm tình thờ phượng Chúa trong nội tâm và ngoại cảnh. Trong nội tâm, con học tâm tình tin, yêu, vâng phục, hy sinh. Bên ngoài con học thờ phượng qua các giác quan, đời sống huynh đệ. Con đã và đang sống hiệp thông bằng cách tạo bầu khí vui tươi, cởi mở trong công việc, cùng đón nhận những trái ý, tính cách khác biệt của chị em (x. LS 13.1). Việc chia sẻ Lời Chúa cùng những cảm nghiệm thiêng liêng và kinh nghiệm bản thân, giúp con sống hiệp thông với Chúa, với chị em. Từ đó, con hiểu, thông cảm, chấp nhận mình và đón nhận chị em như chúng con là. Được nuôi dưỡng bằng Lời và Mình Máu Chúa qua cử hành thánh lễ và sống sự hiện diện Thánh Thể trong giờ thờ phượng, giúp con cảm nghiệm tình yêu Chúa dành cho con, khơi dậy trong con ngọn lửa tình yêu Thánh Thể và con muốn lan tỏa tình yêu ấy đến với những người xung quanh.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con sống đẹp lòng Chúa trong giờ thờ phượng và trong cuộc sống hàng ngày; xin Mẹ đồng hành với con trong bước đường dâng hiến. Amen

Maria Phạm thị Minh Thành ( HV)