ĐỜI SỐNG ĐỨC MẸ TRONG PHÒNG TIỆC LY.

Mỗi người đều có mẫu gương cho cuộc đời mình. Có người chọn Mẹ Maria, Đấng vâng phục để noi theo, người khác lại thích đời âm thầm như thánh Giuse và xem Người là mẫu gương tuyệt hảo nhất. Đối với con, Đức Maria ở Phòng Tiệc Ly là gương mẫu sống động nhất trong ơn gọi Nữ tỳ Thánh Thể mà con đang tiến bước.
Tâm điểm của Mẹ sau khi Chúa về trời là Phòng Tiệc Ly, có CGS con Mẹ ở đó. Vì thế, dù ở đâu, mọi việc, mọi suy nghĩ tâm tư, Mẹ đều phát xuất từ Thánh Thể và quy hướng về đó. Mẹ hiến mình hoàn toàn để phụng sự Thiên Chúa tình yêu trong Thánh Thể. Mỗi lần Mẹ đến Nhà Tiệc Ly, chắc Mẹ đã bước đi nghiêm trang, sấp mình cung kính trong khiêm nhường thẳm sâu. Lòng Mẹ ngập tràn niềm vui, hạnh phúc và dòng ân sủng tuôn chảy giữa Trái tim CGS đáng tôn thờ và Trái tim đang tôn thờ của Mẹ. Mẹ ở đó cầu nguyện cho toàn thế giới, cho con cái Mẹ, cho người tội lỗi…
Với gương Mẹ trước Thánh Thể ở Phòng Tiệc Ly, con soi mình vào đó để mong được thay đổi, đổi mới đời sống thờ phượng còn nhiều bất toàn để sống sự tôn thờ đúng nghĩa. Trước tiên, con muốn dâng toàn thân cho Mẹ, để Mẹ chăm sóc và hướng dẫn con trong ơn gọi là Người Tôn Thờ. Nhìn vào đời sống Mẹ, con áp dụng cho cuộc đời mình. Đôi khi con còn quên Chúa, nhất là khi làm việc hoặc quỳ trước nhan Chúa, tâm hồn con thường chia trí, lo lắng. Cung cách con đến với Chúa còn ơ hờ, chưa nghiêm trang, cung kính, mà chỉ xem như một thói quen. Thật sự khi soi mình vào đời sống của Mẹ trong Phòng Tiệc Ly, con thấy rõ sự bất toàn của mình.
Con đang tập gắn kết với Chúa qua lời nguyện tắt, trong công việc hy sinh. Sáng sớm, con chuẩn bị tâm hồn đến với Chúa trong khiêm tốn và con tim tự do dâng cho Chúa. Con tập đi đứng nghiêm trang, nhẹ nhàng; khi quỳ gối cúi mình thì tập sự khiêm nhường ; tập giữ thinh lặng để hướng về Chúa, xin Ngài trợ giúp và biến đổi con; con còn ý thức cầu nguyện nhiều cho thế giới…Tuy chưa hiểu hết về đười sống của Mẹ trong Phòng Tiệc Ly, nhưng phần nào con đã nhìn lên Mẹ tập sống đời tôn thờ trong từng phúc giây đời con, để mỗi ngày sống gắn bó với Chúa hơn.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giê-su Thánh Thể, là mẹ và gương mẫu cho những ai sống đời tôn thờ, xin Mẹ giúp con mỗi ngày hiểu biết sâu hơn về ơn gọi của mình và luôn noi gương Mẹ sống đúng ý Chúa, là trở thành người thờ phượng chân chính mà Chúa Cha kiếm tìm.
Maria Trần thị Thanh ( Tập I )