Chầu Thánh Thể- Chúa nhật III thường niên năm A

Khai mạc:
*Hát: Kinh Chúa Thánh Thần-Đọc Kinh Tin-Cậy-Mến
* Đặt Mình Thánh
* Hát: Thờ lạy Chúa, giờ đây… (Thinh lặng giây lát)

Tôn thờ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang sống trong một xã hội có nhiều biến chuyển phức tạp, chúng con chỉ biết chạy đến với Thánh Thể Chúa, trông cậy vào ơn Chúa hướng dẫn, thánh hóa để chúng con được giữ vững đức tin và biết cách sống đẹp lòng Chúa trong mọi nơi mọi lúc. Với tâm tình biết ơn, chúng con xin hợp với triều thần thánh trên trời và mọi người khắp nơi trên thế giới, xin dâng lời chúc tụng Chúa:

1- Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên – Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.
Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

2- Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa; ta đồng thanh tán tụng danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng – Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.
Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

3- Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn – Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.
Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

4- Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải thoát những ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người – Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.
Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.

5- Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Người chẳng thiếu thốn chi. Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì – Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.
Đ- Chúng con xin tôn vinh chúc tụng Chúa.
(Thinh lặng 2– , mỗi người dâng tâm tình thờ lạy riêng)

Nghe Lời Chúa
*Hát: Xin cho con biết lắng nghe(Mời cộng đoàn đứng)
*Đọc Tin Mừng Mt 4, 12 – 23   (Mời cộng đoàn ngồi – Thinh lặng 2-3)
* Đọc suy niệm hoặc nghe Cha giảng-(Thinh lặng 3- 5)

Tạ ơn
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giữa muôn người trên thế giới này, Chúa đã chọn gọi chúng con đến với Chúa giờ này, thật là hạnh phúc cho đời chúng con. Vì ở bên Thánh Thể của Chúa, chúng con được Chúa sưởi ấm, yêu thương, nâng đỡ, giữ gìn và bảo vệ. Với tâm tình biết ơn, chúng con xin dâng lời ca ngợi Chúa:

1. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám ơn Chúa thật nhiều khi Chúa tỏ cho chúng con thấy: Chúa chính là ánh sáng thật, ánh sáng chiếu soi vào trần gian để chúng con tìm được ơn cứu độ – Chúng con xin tạ ơn Chúa.
Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

2. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết chúng con là người mang thân phận yếu đuối và tội lỗi, nhưng Chúa không hề bỏ rơi chúng con, mà Chúa lại sẵn sàng bỏ công sức đi tìm chúng con, kêu mời chúng con ăn năn sám hối để được sống bình an hạnh phúc trên đời và mai sau được hưởng sự sống đời đời với Chúa – Chúng con xin tạ ơn Chúa.
Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

3. Lạy Chúa Giêsu, Chúa vẫn tiếp tục dùng các vị mục tử để nuôi dưỡng đời sống đức tin cho đoàn chiên Chúa và dùng những bậc sinh thành, dưỡng dục, những người có trách nhiệm trên chúng con, nhắc nhở và giúp chúng con mỗi ngày đến gần Chúa hơn – Chúng con xin tạ ơn Chúa.
Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

4. Lạy Chúa Giêsu, đã nhiều lần trong đời qua bí tích hòa giải, chúng con nhận được rất nhiều ơn tha thứ của Chúa, để chúng con được sống trong ân sủng và bình an của Chúa – Chúng con xin tạ ơn Chúa.
Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

5. Lạy Chúa Giêsu, nhờ những thừa tác viên đem Mình Thánh Chúa đến cho các bệnh nhân hàng tuần, mà người Kitô hữu chúng con không bị đói khát lương thực thần linh của Chúa – Chúng con xin tạ ơn Chúa.
Đ- Chúng con xin tạ ơn Chúa.

(Thinh lặng 3–5, mỗi người tạ ơn riêng; có thể mời chia sẻ)
* Hát: Đến muôn đời …

Sám hối: (Mời cộng đoàn quỳ)
Lạy Thiên Chúa là Đấng đầy lòng từ bi, hay thương xót và không mệt mỏi tha thứ tội lỗi cho những ai biết sám hối trở về. Này chúng con đây, những người con của Chúa đang vương vấn cát bụi phàm trần, chúng con xin được quỳ trước uy linh Thánh Thể của Chúa, xin thú nhận tội lỗi mình đã vấp phạm làm mất lòng Chúa, xin Chúa thương xót và ban ơn cứu độ cho chúng con:

1. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là hình ảnh của Chúa Cha đến tỏ bày tình yêu thương cho nhân loại chúng con, nhưng chúng con lại không nhận ra tình yêu chân thành này của Chúa, mà còn coi thường những lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh và qua các giáo huấn của Giáo Hội – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.
Đ- Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

2. “ Hãy hối cải vì Nước Trời đã gần đến” – Lạy Chúa Giêsu, lời mời gọi hoán cải của Chúa năm xưa vẫn là sứ điệp nóng cho con người ngày nay, nhưng chúng con thường lo nghĩ đến cuộc sống hiện tại với cơm áo gạo tiền, nên chúng con dễ quên Lời Chúa dạy – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.
Đ- Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

3. Lạy Chúa Giêsu, Chúa chịu bao nhiêu đau khổ để cứu chuộc chúng con, nhưng chúng con không biết ơn Chúa, mà lại tiếp tục phạm tội, làm xấu đi hình ảnh Chúa trong mỗi người chúng con – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.
Đ- Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

4. Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời này rồi sẽ có ngày kết thúc và mỗi người đều chịu trách nhiệm về số phận đời đời của mình. Nhưng lạy Chúa, chúng con vẫn sống như người không nghĩ gì về đời sau – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.
Đ- Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

5. Lạy Chúa Giêsu, Chúa vẫn chờ vẫn đợi chúng con dứt khoát với tội lỗi, để được sống an vui, hạnh phúc, nhưng chúng con không để ý lắng nghe tiếng nói đầy yêu thương nhân hậu của Chúa – Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.
Đ- Xin Chúa thương xót và biến đổi chúng con.

(Thinh lặng 3-5, mỗi người tự sám hối riêng; có thể mời chia sẻ)
* Hát: Con vẫn trông cậy Chúa…

Xin ơn:  (Mời cộng đoàn đứng)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang được hiện diện trước Thánh Thể Chúa thay cho muôn người, chúng con muốn thân thưa với Chúa tương lai của mỗi người chúng con. Chúng con xin mời Chúa đến đồng hành và ỡ lại trong tâm hồn chúng con :

1. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban đầy tràn Thánh Thần Chúa trên các vị Mục Tử trong Hội Thánh, để các ngài tiếp tục loan truyền đức tin chân chính cho muôn dân – Chúng con cầu xin Chúa.
Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúng con cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia, biết theo đuổi công lý và hòa bình để thế giới này sớm được thái bình, thịnh vượng và xin cho mọi người đều có công ăn việc làm xứng hợp với nhân phẩm – Chúng con cầu xin Chúa.
Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Chúng con xin dâng lên Chúa trách nhiệm của người cha, người mẹ trong gia đình – Xin Chúa cho chúng con có lòng nhân từ như Chúa mỗi khi phải sửa dạy con cái, để con cái chúng con không bị hư mất đời đời – Chúng con cầu xin Chúa.
Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Chúng con xin dâng lên Chúa các thanh thiếu niên và các em thiếu nhi trong giáo xứ. Xin Chúa gìn giữ, thánh hóa và ban cho các em có lòng đạo đức, biết sống đức tin trong mọi hoàn cảnh, để cuộc đời các em có thêm nhiều hạnh phúc – Chúng con cầu xin Chúa.
Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Trong giờ phút này, chúng con cầu xin Chúa thương đến những gia đình đang bị ly tán, những người đang bị tù tội, những người bị xúc phạm đến phẩm giá. Xin Chúa hàn gắn lại và dẫn đưa họ trở về đoàn tụ với gia đình – Chúng con cầu xin Chúa.
Đ- Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(Mời cộng đoàn quỳ. Thinh lặng ít phút, mỗi người xin ơn riêng; có thể mời chia sẻ
Dành giây lát cầu nguyện cho các linh hồn)

Kết thúc:
* Hát: Này con là Đá – Đây nhiệm tích